Gedichte

Alle veröffentlichten Gedichte, sortiert nach Titel und Reihenfolge in der angegebenen Ausgabe.

         Mank Muern – 1. Auflage 1912 – Ma

Nachtleed – Ma 7
In den Mantel, newelgris – Ma 8 +
Dat swatte Heer – Ma 8
Kohlenjumpers – Ma 10
Fierawend in Haben – Ma 11
Keen Arbeit – Ma 12
Plünnhökersch – Ma 14
De Tidungsfru – Ma 15
Uttrecken – Ma 16
Ole Hüs – Ma 19
Buten – Ma 20
De Fabrikschoßsteen – Ma 21
Habenstreik – Ma 22
Jung-Is – Ma 24
Alsterspök – Ma 25
Jan Voß – Ma 27
Verlaren – Ma 29
Hatte Leef – Ma 31
Int Achterhus – Ma 32
Sündagsblomen – Ma 33
Krankenstuw – Ma 34
Achtern Hollerbusch – Ma 35
Johanni – Ma 36
De Kipenkerl vunn Falkenbarg – Ma 37
De rode Hahn – Ma 40
Danzsalon – Ma 43
Swart Maleen – Ma 45
Stormflot – Ma 48
Wintermorgn – Ma 50
Schummerstünn – Ma 51
Sunn lütt Stück Land – Ma 52
De irste Lark – Ma 53
Pingstsünn – Ma 54
De Nachtigall – Ma 56
Sin Pingsten – Ma 57
Ant Finster = – Ma 58
Sneedriwen – Ma 59
Sti-lle Na-cht – Ma 61
Vun n Wihnachsmann – Ma 62
Vörfreid – Ma 64
In Schummern – Ma 65
Weegenleed – Ma 66
Lopen lehrn – Ma 67
Ehr Kind – Ma 68
Grotstadtkinner – Ma 69
Slapenleed – Ma 70
Unse Lütt – Ma 71
Regenwäder – Ma 72
Sin Zeppelin – Ma 73
Stratenmusik – Ma 74
Lanteernleed – Ma 75
Rodegrütt – Ma 76
Backen blewen! – Ma 77
De Kunfirmand vun de Waterkant – Ma 78
Mal ins – Ma 81
De Stromer – Ma 81
Willes Blot – Ma 82
Hans Hinnik – Ma 84
Leef – Ma 86
In n Dag – Ma 87
Summers Afscheed – Ma 89
De ole Karkhoff – Ma 90
Harwst – Ma 91
Regendag – Ma 92
Vun n Ossentull – Ma 93
Sledenfohrt – Ma 95
Opn Möhlendik – Ma 96
Vör Dör – Ma 98
Nacht – Ma 99
Manschin – Ma 100
Go Nacht – Ma 101

           Mank Muern. 2. vermehrte Oplag 1913 – Mb

Nachtleed – Mb 9
Dat swatte Heer – Mb 9
Kahlenjumpers – Mb 11
Mudder Elw danzt – Mb 11
Fierawend in n Haben – Mb 13
Disig Weder – Mb 14
Keen Arbeit – Mb 15
Plünnhökersch – Mb 16
De Tidungsfru – Mb 16
Uttrecken – Mb 17
Ole Hüs – Mb 20
Buten – Mb 21
Vörjohrssünn – Mb 21
De Fabrikschosteen – Mb 22
De Meister – Mb 23
Habenstreik – Mb 24
Ut de Fabrik – Mb 25
Jung-Is – Mb 26
Asterspök – Mb 27
Jan Voß – Mb 29
De ole Zither – Mb 30
Verlaren – Mb 32
Hatte Leef – Mb 33
Int Achterhus – Mb 33
Sündagsblomen – Mb 34
Krankenstuw – Mb 34
Achtern Hollerbusch – Mb 35
Jehanni – Mb 36
De Kipenkerl vunn Falkenbarg – Mb 37
Dat Düwelsdörp – Mb 39
De rode Hahn – Mb 41
Danzsalon – Mb 44
Fröhjorstid – Mb 45
Swart Maleen – Mb 45
Stormflot – Mb 48
Wintermorgn – Mb 49
Schummerstünn – Mb 50
Sunn lütt Stück Land – Mb 51
De erste Lark – Mb 52
Pingstsünn – Mb 53
De Nachtigall – Mb 54
Sin Pingsten – Mb 55
Ant Finster – Mb 56
Sneedriwen – Mb 56
De Nudeldreier – Mb 57
Vun n Wihnachsmann – Mb 58
Wihnachen 1912 – Mb 60
Vörfreid – Mb 61
In Schummern – Mb 61
Weegenleed – Mb 62
Lopen lehrn – Mb 63
Ehr Kind – Mb 63
Grotstadtkinner – Mb 64
Slapenleed – Mb 65
Unse Lütt – Mb 66
Regenwäder – Mb 67
Stratenmusik – Mb 67
Lanteernleed – Mb 68
Rodegrütt – Mb 69
Backen blewen! – Mb 70
De Kunfirmand vun de Waterkant – Mb 71
Mal ins – Mb 72
De Fründ – Mb 73
Min Seel – Mb 74
De Stromer – Mb 74
Op e Heid – Mb 75
Willes Blot – Mb 76
Hans Hinnik – Mb 77
Leef – Mb 79
In n Dag – Mb 79
Achtern Win – Mb 81
Summers Afscheed – Mb 83
De ole Karkhoff – Mb 83
Harwst – Mb 84
Regendag – Mb 84
Sneeleed – Mb 85
Sledenfohrt – Mb 86
Opn Mölendik – Mb 87
Vör Dör – Mb 88
Nacht – Mb 89
Maanschin – Mb 89
Go Nacht – Mb 90

               Mank Muern. 3. Oplag 1920 – Mc

Min leewe Frau – Mc 5
Nachtleed – Mc 9
Dat swatte Heer – Mc 9
Kahlenjumpers – Mc 11
Fierawend in n Haben – Mc 11
Keen Arbeit – Mc 12
Plünnhökersch – Mc 13
De Tidungsfru – Mc 14
Uttrecken – Mc 15
Ole Hüs – Mc 18
Buten – Mc 19
De Fabrikschosteen – Mc 19
De Meister – Mc 20
Habenstreik – Mc 21
Ut de Fabrik – Mc 22
Jung-Is – Mc 23
Alsterspök – Mc 24
Jan Voß – Mc 26
De ole Zither – Mc 27
Verlaren – Mc 28
Hatte Leef – Mc 30
Int Achterhus – Mc 30
Sündagsblomen – Mc 31
Krankenstuw – Mc 31
Achtern Hollerbusch – Mc 32
Jehanni – Mc 33
De Kipenkerl vun n Falkenbarg – Mc 34
Dat Düwelsdörp – Mc 36
Danzsalon – Mc 38
Fröhjorstid – Mc 39
Swart Maleen – Mc 40
Stormflot – Mc 42
Wintermorgn – Mc 44
Schummerstünn – Mc 45
Sunn lütt Stück Land – Mc 45
De erste Lark – Mc 46
Pingstsünn – Mc 47
De Nachtigall – Mc 49
Sin Pingsten – Mc 49
Ant Finster – Mc 50
Sneedriwen – Mc 51
De Nudeldreier – Mc 52
Vun n Wihnachsmann – Mc 53
Vörfreid – Mc 54
In Schummern – Mc 55
Weegenleed – Mc 56
Ehr Kind – Mc 57
Grotstadtkinner – Mc 58
Slapenleed – Mc 59
Unse Lütt – Mc 60
Regenwäder – Mc 60
Dree Leeder op uns’Lüttst – Mc 61
Lanteernleed – Mc 62
Stratenmusik – Mc 63
Rodegrütt – Mc 64
Backen blewen! – Mc 65
De Kunfirmand vun de Waterkant – Mc 66
Bi mi – Mc 67
Elwstrand – Mc 68
De Fründ – Mc 68
Min Seel – Mc 69
De Stromer – Mc 69
Op e Heid – Mc 70
Willes Blot – Mc 71
Hans Hinnik – Mc 72
Leef – Mc 74
In n Dag – Mc 74
Achtern Win – Mc 76
De Holtsnitt – Mc 77
Summers Afscheed – Mc 78
De ole Karkhoff – Mc 78
Harwst – Mc 79
Regendag – Mc 80
Sneeleed – Mc 80
Sledenfohrt – Mc 81
Opn Mölendik – Mc 82
Lüttstadt – Mc 83
Vör Dör – Mc 84
Nacht – Mc 84
Maanschin – Mc 85
Go Nacht – Mc 86

               Mank Muern 1934 – Md

De Barg – Md 7
Nachtleed – Md 9
Dat swatte Heer – Md 9
Kahlenjumpers – Md 10
Fierawend in n Haben – Md 11
Keen Arbeit – Md 12
Plünnhökersch – Md 13
De Tidungsfru – Md 13
Uttrecken – Md 14
Ole Hüs – Md 16
Buten – Md 17
De Fabrikschosteen – Md 18
De Meister – Md 19
Habenstreik – Md 20
Ut de Fabrik – Md 21
Jung-Is – Md 22
Alsterspök – Md 23
Jan Voß – Md 24
De ole Zither – Md 25
Verlaren – Md 26
Hatte Leef – Md 27
Int Achterhus – Md 28
Sündagsblomen – Md 29
Krankenstuw – Md 29
Achtern Hollerbusch – Md 30
Jehanni – Md 30
Bi Sleswig in den Holm – Md 31
De Kipenkerl vun n Falkenbarg – Md 32
Wildschütz Eidi – Md 34
Vergeten – Md 36
Dat Düwelsdörp – Md 37
Danzsalon – Md 38
Fröhjohrstid – Md 40
Swart Maleen – Md 40
Stormflot – Md 42
Wintermorgn – Md 44
Schummerstünn – Md 44
Sunn lütt Stück Land – Md 45
De erste Lark – Md 46
Pingstsünn – Md 47
De Nachtigall – Md 48
Sin Pingsten – Md 49
Ant Finster – Md 50
Sneedriwen – Md 50
De Nudeldreier – Md 51
Vun n Wihnachsmann – Md 52
Vörfreid – Md 53
In Schummern – Md 54
Männigmal – Md 54
Weegenleed- Md 55
Lopen lehrn – Md 56
Ehr Kind – Md 56
Grotstadtkinner – Md 57
Slapenleed – Md 58
Unse Lütt – Md 59
Regenwäder – Md 59
Dree Leeder op uns’Lüttst – Md 60
Lanteernleed – Md 61
Stratenmusik- Md 62
Rodegrütt – Md 62
Backen blewen! – Md 63
De Kunfirmand vun de Waterkant – Md 64
Mal inz – Md 65
Bi mi – Md 66
Elwstrand – Md 67
Blanke Hans – Md 68
De Fründ – Md 68
Min Seel – Md 68
De Stromer – Md 69
Op e Heid – Md 70
Willes Blot – Md 70
Hans Hinnik – Md 72
Leef – Md 73
In n Dag – Md 74
Achtern Win – Md 75
Wenn een is storwen – Md 76
De Holtsnitt – Md 77
Summers Afscheed – Md 77
Dat Moderleed – Md 78
De ole Karkhoff – Md 79
Harwst – Md 79
Regendag – Md 80
Sneeleed – Md 80
Sledenfohrt – Md 81
Vun‘ Ossentull – Md 82
Opn Mölendik – Md 83
Lüttstadt – Md 84
Vör Dör – Md 85
Nacht – Md 85
Maanschin – Md 86*
Go Nacht – Md 87

                     Mank Muern. 1953 Me

Bicht – Me 6
Klas Groth – Me 7
Dat swatte Heer- Me 8
De Fabrikschosteen – Me 9
Ole Hüüs – Me 10
Fieravend in’n Haven – Me 11
Ut de Fabrik – Me 12
Lünkenleed – Me 13
Lüttstadt – Me 14
Nachtleed – Me 15
Plünnhökersch – Me 16
De Tidungsfro – Me 17
So’n lütt Stück Land – Me 18
Sünndagsblomen – Me 19
Achtern Wien – Me 20
De Nudeldreier- Me 21
Vun Ossentoll – Me 22
König – Me 23
De Stromer – Me 24
Jan Klark – Me 25
De Holtsnitt – Me 26
Gräffnis – Me 26
Mien Seel – Me 27
Mien Steern – Me 28
Jan Voß – Me 29
Willes Bloot – Me 30
In’n Dag – Me 31
Hans Hinnik – Me 33
Fröjaarstied – Me 35
Achtern Hollerbusch – Me 36
Grootstadtkinner – Me 37
Schummerstünn – Me 38
De eerste Tähn – Me 39
Lopen lehrn – Me 39
De Klink – Me 40
Backen bleven – Me 41
De Konfirmand vun de Waterkant – Me 42
Rodegrütt – Me 43
Lanteernleed – Me 44
Stratenmusik – Me 45
Regenweder – Me 46
Sneeleed – Me 47
Wegenleed – Me 48
An’t Finster – Me 49
Vun’n Winachsmann – Me 50
Op’n Mölendiek – Me 52
Vörjaarssünn – Me 53
Lich‘ – Me 54
De Sünn – Me 55
De Moderklock – Me 56
Finkwarder – Me 57
To Langenhorn – Me 58
Regendag – Me 59
Regenleed – Me 60
In Schummern – Me 61
Vör Döör – Me 62
Mainach‘ – Me 63
Go‘ Nach‘! – Me 64
Nacht – Me 65
Maanschien – Me 66
Dat’s al de Harvst! – Me 67
Harvst – Me 68
Sledenfaart – Me 69
In’n Snee – Me 70
Avends – Me 71
Slapenleed – Me 72
Bi mi – Me 73
Mien Vadder – Me 74
De ole Karkhoff – Me 75
Krieg (Siziliane) – Me 76
Full’n – Me 77
Krankenstuuv – Me 78
An den Dood – Me 79
Karkenleed – Me 81
En geistlich Leed – Me 82
Choral – Me 83
To Bethlehem – Me 84
Achterher – Me 86

                   Mank Muern. 1971 – Mf

De Grote Michel – Mf 7
Dat swatte Heer- Mf 8
De Fabrikschosteen – Mf 9
Ole Hüüs – Mf 10
Fieravend an’n Haven- Mf 11
Ut de Fabrik – Mf 12
De Boom – Mf 13
Kahlenjumpers – Mf 14
Jung-Ies – Mf 15
Danzsalon – Mf 16
De Tiedungsfro – Mf 17
Plünnhökersch- Mf 18
Keen Arbeit – Mf 19
De Meister – Mf 20
Nachtleed – Mf 21
Elvstrand – Mf 22
Havenstreik – Mf 23
Jan Voß – Mf 24
De Nudeldreiher – Mf 25
Lünkenleed – Mf 26
Uttrecken – Mf 27
Jan Klark – Mf 29
Ehr Kind – Mf 30
Grootstadtkinner – Mf 31
Stratenmusik – Mf 32
Rodegrütt – Mf 33
Backen bleven- Mf 34
Lanteernleed – Mf 35
Regenweder – Mf 36
De Konfirmand vun de Waterkant – Mf 37
Sneeleed – Mf 38
Krankenstuuv – Mf 39
In’t Achterhus – Mf 40
Sünndagsblomen – Mf 41
So’n lütt Stück Land – Mf 42
Verlaren – Mf 43
Achter’n Wien – Mf 44
De ole Zither – Mf 45
In’n Dag – Mf 46
Hatte Leev – Mf 47
De Stromer – Mf 48
König – Mf 49
De Klink – Mf 50
De Moderklock – Mf 51
Mien Vadder – Mf 52
Vergeten – Mf 53
Bi mi – Mf 54
Regendag – Mf 55
Mien Steern- Mf 56
De Holtsnitt – Mf 57
Mien Seel – Mf 57
Bicht – Mf 58
De Fründ – Mf 58
Wenn een storven is – Mf 59
Blanke Hans – Mf 59
Regenleed – Mf 60
Schummerstünn – Mf 61
In Schummern – Mf 62
Avends – Mf 62
Slapenleed – Mf 63
An den Dood – Mf 64
Lopen lehrn – Mf 65
Dree Leder op uns’Lüttst – Mf 66
Unse Lütte – Mf 67
An’t Finster – Mf 68
Wegenleed – Mf 69
Slapenleed – Mf 70
Vun Ossentoll – Mf 71
To Langenhorn – Mf 72
Finkwarder – Mf 73
Lüttstadt – Mf 73
De ole Karkhoff – Mf 74
De Kiepenkerl vun’n Falkenbarg – Mf 75
Bi Sleswig in den Holm – Mf 77
Alsterspöök – Mf 78
Willes Bloot – Mf 79
Leev – Mf 80
Hans Hinnik – Mf 81
Swart Maleen – Mf 82
Wildschütz Eidi – Mf 84
Stormfloot – Mf 86
Krieg (Siziliane) – Mf 87
Full’n – Mf 88
De Barg – Mf 89
Nix för mi – Mf 90
Gräffnis – Mf 90
Männichmal – Mf 91
Fröhjahrstiet – Mf 92
Lich‘ – Mf 93
De eerste Lark – Mf 94
Vörjahrssünn – Mf 95
Buten – Mf 96
Vör Döör – Mf 97
Mainacht – Mf 97
Pingstsünn – Mf 98
Sien Pingsten – Mf 99
De Sünn – Mf 100
De Nachtigall – Mf 101
Jehanni – Mf 102
Maanschien – Mf 103
Achter’n Hollerbusch – Mf 104
Nacht – Mf 105
Go‘ Nacht – Mf 105
Op de Heid – Mf 106
Dat’s al de Harvst! – Mf 107
Harvst – Mf 108
Dat Moderleed – Mf 108
Wintermorgen – Mf 109
Sneedrieven – Mf 110
In’n Snee – Mf 111
Op’n Möhlendiek – Mf 111
Sledenfahrt – Mf 113
Vun’n Wiehnachtsmann – Mf 114
Vörfreid – Mf 115
En geistlich Leed- Mf 116
Karkenleed – Mf 116
Choral – Mf 117
To Bethlehem – Mf 118
Achterher – Mf 120

         Mank Muern. Neuauflage der Erstausgabe 1978/ 1982 – Mg

Nachtleed – Mg 8
Dat swatte Heer – Mg 9
Kahlenjumpers – Mg 10
Fieravend an’n Haven – Mg 11
Keen Arbeit – Mg 12
Plünnhökersch – Mg 13
De Tiedungsfro – Mg 14
Uttrecken – Mg 15
Ole Hüüs – Mg 18
Buten – Mg 19
De Fabrikschosteen – Mg 20
Havenstreik – Mg 21
Jung-Ies – Mg 22
Alsterspöök – Mg 23
Jan Voß – Mg 25
Verlaren – Mg 27
Hatte Leev – Mg 28
In’t Achterhuus – Mg 29
Sünndagsblomen – Mg 30
Krankenstuuv – Mg 31
Achter’n Hollerbusch – Mg 32
Jehanni – Mg 33
De Kiepenkerl vun’n Falkenbarg – Mg 34
De rode Hahn – Mg 36
Danzsalon – Mg 39
Swart Maleen – Mg 40
Stormfloot – Mg 42
Wintermorgen – Mg 44
Schummerstünn – Mg 45
So’n lütt Stück Land – Mg 46
De eerste Lark – Mg 47
Pingstsünn – Mg 48
De Nachtigall – Mg 50
Sien Pingsten – Mg 51
An’t Finster – Mg 52
Sneedrieven – Mg 53
De Nudeldreiher – Mg 54
Vun’n Wiehnachtsmann – Mg 55
Vörfreid – Mg 57
In’n Schummern – Mg 58
Wegenleed – Mg 59
Lopen lehrn – Mg 60
Ehr Kind – Mg 61
Grootstadtkinner – Mg 62
Slapenleed – Mg 63
Unse Lütte – Mg 64
Regenwedder – Mg 65
Sien Zeppelin – Mg 66
Stratenmusik – Mg 67
Lanteernleed – Mg 68
Rodegrütt – Mg 69
Backen bleven – Mg 70
De Kunfirmand vun de Waterkant – Mg 71
Jan Klark – Mg 72
De Stromer – Mg 73
Willes Bloot – Mg 74
Hans Hinnik – Mg 76
Leev – Mg 78
In’n Dag – Mg 79
Dat’s al de Harvst – Mg 81
De ole Karkhoff – Mg 82
Harvst – Mg 83
Regendag – Mg 84
Vun’n Ossentoll – Mg 85
Sledenfahrt – Mg 86
Op’n Möhlendiek – Mg 87
Vör Döör – Mg 89
Nacht – Mg 90
Maanschien – Mg 91
Avendfier – Mg 92

         Hörst du nicht den Eisenschritt 1914 –
                Ea, Eb 1915 (unverändert),
                3. Auflage (5 Gedichte verändert) Ec 1915

Horche! – E 7
Deutsche Hymne – E7
Mobilmachung – E 8
Brüder! – E 9
Auszug – E 10
Weltgericht – E 11
Welt-Krieg – E 12
De Flot – E 13
De Kröpel – E 13
Vor der Schlacht – Ea 15 – Ec 16
Vision – Ea 16 – Ec 17
Alleen – Ea 16 – Ec 17
De Vadder – Ea 17 – Ec 18
Im Vorübergehen – Ea 18
Zu Hause – Ea 18 – Ec 19
Heldengrab – Ea 19 – Ec 20
Soldatenbrief – Ea 19
Scheidelied- Ea 20
Große Zeit – Ea 20 – Ec 21
Das Volk – Ea 21 – Ec 22
Die Kette – Ea 23
Schicksal – Ea 23
Im Schützengraben – Ea 25
Heimatland – Ea 26
Schlachtfeld – Ea 27
Gewaltmarsch – Ea 28
Menschen und Mähren – Ea 29
Hamburg – Ea 29
Biwak – Ea 31
Luftschifferliedchen – Ea 31
Postenlied – Ea 32
Musketier Hinz – Ea 33
Feldpost – Ea 34
Den Witwen – Ea 35
Deutscher Trost – Ea 36
Mit dem Arm in der Binde – Ea 36
Lazarett – Ea 37
Der Mappenmann – Ea 37
De Nieter – Ea 38
De Barg – Ea 40
Swores Geschütz – Ea 41
Die Belgierin – Ea 41
Märchen – Ea 43
An min Harp – Ea 44 – Ec 42
Kriegs-Siziliane – Ea 44 – Ec 43
Krieg schreet de Welt – Ea 45 – Ec 44
De dode Stadt – Ea 46 – Ec 44
Ferner Sieg – Ea 46 – Ec 45
Mein Garten – Ea 47 – Ec 46
Die Wiese – Ea 48 Ec 46
Septembertage – Ea 49 – Ec 47
Traumbild – Ea 49 – Ec 48
De Ole – Ea 50 – Ec 49
Slapenleed – Ea 52 – Ec 51
Wiegenlied – Ea 53 – Ec 5
Den Gefallenen – Ea 53 – Ec 52
Danach – Ea 54 – Ec 53
Abschied – Ec 31
Das Fenster – Ec 19
Dem Sieger – Ec 49
Die Stille – Ec 15
Satanas – Ec 41

           Licht muß wieder werden. 1916 – LM

Daß ich es sage: – LM 5
Ich sah eine weiße Blume wachsen – LM 6 – B 27
Es geht ein Atmen durch die Maiennacht – LM 7
Frühlingstraum. – LM 8 – B 27
Du Mai vor unsern Toren – LM 9 – B 28
Und der Frühling tritt in den Wald – LM 10
Wi dachen, de weern lang all dod – LM 11
Ging wirklich der Frühling überland? – LM 12
Seele, fürwahr – LM 13
Mein Blut was hebst du dich so sehr – LM 14 – B 28
Du warst um mich wie Resedenduft – LM 15 – B 29
Ich bin wie Flügelschlagen um dich – LM 16
Als ich dir nahe war – LM 17 – B 30
Siehe, meine Seele ist leicht – LM 18 – B 27
An meines Hauses Wand – LM 19 – B 30
Der Friede blies in die hohle Hand – LM 20
Ein Kinderlied – LM 21 – B 31
Ein Menschenpaar schritt vor mir her – LM 22 – B 31
Der Teufel machte den Herrgott matt – LM 23
Und wenn der Teufel sich einen Spaß machen will – LM 24
Herr, schenke mir einen tiefen Schlaf – LM 25 – B 31
Und mitunter hab ich dennoch ein heimlich Herzschlagen nach dir – LM 26 – B 32
Frühling, du kommst so zögernd, zagend – LM 27
Ich schreite Posten Schritt um Schritt – LM 28 – B 32
Ein graues Meer, – LM 29 +
Ich sah mein Gewehr von der Seite an – LM 30
Mein Graben, der du gehst rund um die Welt – LM 31 – B 33
Sterben für dein Volk – LM 32 – B 33
Sie sollten den Schatz, den wir gehegt – LM 33
Tränen hab ich nie gekannt – LM 34
Ihr seid so durstig meine Augen – LM 35
Es ist nur ein Licht, das mich hold durchzückt – LM 36
Mein Weib und meine Kinder – LM 37 – B 33
Seele – LM 38 – B 34
Tod – LM 39
Oft in diesen Tagen – LM 40
Und die Völker kamen zum Herrgott – LM 41
Und immer öfter sucht mich die Sehnsucht auf – LM 42 – B 35
Und trachtet ihr auch mit Zwingen und Zangen – LM 43
Herr, der du diese Erde geschaffen – LM 44 – B 35
Ich sah einen Felsen Mensch werden – LM 45 – B 36
Licht muß wieder werden – LM 46 – B 36

           Menschen! Gesichte und Geschichten – 1916 – MG

Ode an das Lachen – MG 31 – B 51
Ich lechze nicht mehr nach dem Weg der Weisen – MG 61
In Bethlehem da stand ein Stern – MG 37/41
In Sültkuhlen – MG 57

           Lieder der Unruh. 1920 – La
                          Neue, vermehrte Auflage 1923 – Lb
                          Dritte Auflage 1926 – Ld

Vorspruch – La 1 – Lb 9
Aufsang – La 2 – Lb 10 – Ld 8 – W 7
Fatum – La 3 – Lb 11 – Ld 6
Märzlied – La 3 – Lb 11 – Ld 7
Empor – La 4 – Lb 12 – Ld 9
Das Heer – La 5 – Lb 13 – Ld 10
Die Kinder – La 6 – Lb 13 – Ld 11
Zwiespalt – Lb 14 – Ld 12
Unrast – La 7 – Lb 14 Ld 13 – W 8
Die Masken – La 8 – Lb 15 – Ld 14 – W 9
Die Bucht – La 8 – Lb 16 – Ld 14
Wir – La 8 – Lb 16 – Ld 15 – W 10
Die Geige – La 10 – Lb 17 – Ld 17 – W 11
Volk – La 10 – Lb 18 – Ld 17
Erde – La 11 – Lb 18 – Ld 18 – W 12
Die Wilden – La 12 – Lb 19 – Ld 19 – W 13
Märchen – La 12 – Lb 19 – Ld 20 – W 13
Wintermorgens – Lb 20 – Ld 21
Das Wunder – La 13 – Lb 21 – Ld 22 – W 15
Die Birke – La 14 – Lb 21 – Ld 23 – W 15
Vision – La 14 – Lb 22 – Ld 23 – W 16 *
Bild – La 15 – Lb 22 – Ld 24
Um Mitternacht – La 15 – Lb 23 – Ld 25 – W 17
Syringen – La 16 – Lb 23 – Ld 26 – W 18
Ihr! – La 16 – Lb 24 – Ld 25
Der Königstiger – La 17 – Lb 24 – Ld 26 – W 18
Die Rune – La 17 – Lb 24 – Ld 27 – W 19
Der Dom – La 17 – Lb 25 – Ld 27
Orgel – La 18 – Lb 25 – Ld 28
Ich greife – La 18 – Lb 25 – Ld 28 – W 19
Ode – La 19 – Lb 26 – Ld 29 – W 20
Choral – La 20 – Lb 27 – Ld 30 – W 21
Der Schatten – La 21 – Lb 28 – Ld 31 – W 22
Die Muschel – La 21 – Lb 28 – Ld 32 – W 23
Sonne – La 22 – Lb 29 – Ld 33 – W 24
Psalm – La 22 – Lb 29 – Ld 33 – W 24
Die Schritte – La 23 – Lb 30 – Ld 34 – W 25
Wandlung – La 14 – Lb 30 – Ld 34 – W 16
Min Steern – La 24 – Lb 31 – Ld 35 – W 25
Ick? – La 25 – Lb 32 – Ld 36 – W 26
De Künstler – La 25 – Lb 32 – Ld 37 – W 27
Frag‘ – La 26 – Lb 33 – Ld 38 – W 28
Dichterwark – La 27 – Lb 34 – Ld 39 – W 29
Dat Steenbil – La 27 – Lb 34 – Ld 40 – W 30
Nachtstimm – La 28 – Lb 35 – Ld 40 – W 29
De Minsch – La 28 – Lb 35 – Ld 41 – W 31
Holle Eek – La 29 – Lb 36 Ld 41
Dor de Bom – La 29 – Lb 36 – Ld 42 – W 32
Dat Holt – La 30 – Lb 37 – Ld 43 – W 33
Minschenboom – La 30 – Lb 37 – Ld 44 – W 30
Minschenleed – La 31 – Lb 38 – Ld 45
Geduld – La 31 – Lb 39 – Ld 46
Der Tag – La 33 – Lb 41 – W 34
Feldepisode – La 34 – Lb 42 – Ld 49 – W 35
Suzanne – La 35 – Lb 43 – Ld 50
Vaulx – La 36 – Lb 43 – Ld 51 – W 36
Beichte – La 36 – Lb 44 – Ld 52
Krankenbett – La 37 – Lb 44 – Ld 52
Schwerer Traum – La 37 – Lb 45 – Ld 53
Nachts – La 38 – Lb 45 – Ld 53
Wach – La 38 – Lb 46 – Ld 54 – W 37
Wer? – La 39 – Lb 46 – Ld 55 – W 37
Das Zeichen – La 39 – Lb 47 – Ld 55
Der Knabe – La 40 – Lb 47 – Ld 56 – W 38
Der Bruder – La 40 – Lb 48 – Ld 57 – W 39
Meiner Mutter – La 41 – Lb 48 – Ld 58 – W 40
Sphinx – Lb 49 – Ld 59
Lebt ich – La 42 – Lb 50 – Ld 60 – W 41
Einst – La 43 – Lb 51 – Ld 62
Begegnung – La 43 – Lb 51 – Ld 63 – W 42
Alles, was ich fange – La 44 – Lb 52 – Ld 64 – W 43
Feldwache – La 45 – Lb 52 – Ld 65 – W 44
Einsames Lied – La 44 – Lb 53 – Ld 66 – W 43
Russisches Lied – La 45 – Lb 53 – Ld 67 – W 45
Ferne – La 46 – Lb 54 – Ld 68
Fremde – La 47 – Lb 55 – Ld 70
Du – La 48 – Lb 56 – Ld 72 – W 47
Schicksal – La 48 – Lb 56 – Ld 73
Blut – La 49 – Mb 57 – Ld 74
Am Morgen – La 49 – Lb 57 – Ld 75 – W 47
Immer – La 50 – Lb 58 – Ld 76 – W 48
Das Klingen – La 50 – Lb 58 – Ld 77 – W 48
Legende – La 51 – Lb 59 – Ld 78 – W 49
Leise – La 42 – Lb 50 – Ld 61 – W 42
Die junge Mutter – La 51 – Lb 59 – Ld 79 – W 50
An der Wiege – La 52 – Lb 60 – Ld 80 – W 51
Ursulane – La 52 – Lb 60 – Ld 81 – W 49
Jugend – La 53 – Lb 61 – Ld 82 – W 53
Nun kniet die Nacht – La 53 – Lb 61 – Ld 83 – W 52
Nachtigallenlied – La 54 – Lb 62 – Ld 84 – W 52
Alleen – La 54 – Lb 63 – Ld 85 – W 53
Mainacht – La 55 – Lb 63 – Ld 86
Brungolden – La 55 – Lb 64 – Ld 87
De Nacht – La 56 – Lb 64 – Ld 88
Slap – La 56 – Lb 64 – Ld 88
Maimorgen – La 57 – Lb 65 – Ld 89
Mai – La 58 – Lb 66 – Ld 91 – W 56
An fröhen Morgen – La 58 – Lb 66
Stille Hög – La 59 – Lb 67 – Ld 92 – W 57
Das Geschehen – Lb 68
Erkenntnis – Lb 68
Der Greis – Lb 69
Schöne – Lb 70
Die Zelle – Lb 71
Nachspruch – La 60 – Lb 73 – Ld 93 – W 58

Wir sind wieder so mutterseelenallein – Ld 4 
Wie simpel ist doch Glück – Ld 69 

                Hamborger Kinnerbok. 1920 – Ka

Sand speeln – Ka 6
Unse Kater – Ka 8
De nigen Steweln – Ka 10
Int Schummern – Ka 12
Kik! – Ka 14
De Katt de snurrt – Ka 16
Regen – Ka 18
De Draken – Ka 21
Koptein! – Ka 22
Schuber – Ka 24
Dokterbesök – Ka 26
Danzleed in‘ Krink – Ka 28
De Letzt – Ka 30
Märchen – Ka 32
Wenn dat Kind weent – Ka 34
Wo deep! – Ka 36
Drom- Ka 38
Lögen – Ka 40
De Maan – Ka 42
Arme Maan – Ka 44
Poppenwegen – Ka 46
Finsterblomen – Ka 48
Lütt Swester is krank – Ka 50
Wihnachen – Ka 52
Affmälrimel – Ka 54

                Hamborger Kinnerbok. 1940 – Kb

Lütt Ursel – Kb 3
Krup ünner! – Kb 5
Dat Siel – Kb 6 – BOd 18
Alsterkaptein – Kb 7
Schipper – Kb 9
Poggenvergnögen – Kb 11 – BOd 16
De Tünn – Kb 11 – BOd 18
Solte See – Kb 13 – BOd 17
Wulkenmann – Kb 14
Spreen – Kb 15 – BOd 34
Awends – BOd 15
Boom, Boom, vertell mi mol – BOd 15
Lünken – Kb 15 – BOd 35
De Draken – Kb 17
Kik! – Kb 18
Ünnern Beernbom – Kb 18 – BOd 33
Planten – Kb 19
Alsterkoptein – BOd 19
Obends – Kb 21 – BOd 15
Arme Maan – Kb 21
Int Schummern – Kb 22
Märken – Kb 23
Steerns – Kb 24 +
Antrecken – Kb 25
Kneeriden – Kb 27 – BOd 44
De Dokter – Kb 28
Dokterbesök – Kb 29
Broderbringen – Kb 30
Dat Schap – Kb 31
De kloke Goos – Kb 32
Höhner – Kb 33
Affmälen – Kb 34
Wutsch! – Kb 35
De Katt, de snurrt – Kb 36 – BOd 10
In de Kök – Kb 36
In Schummern- Kb 36
Backdag – Kb 37 – BOd 36
Rück – Kb 37 – BOd 36
Bedelmann – Kb 39 – BOd 37
Bücksenjung – BOd 39
Intwei – Kb 40
Swester Klok – Kb 41
Snickensnack – Kb 41
Poppenwegen – Kb 42
Danzleed – Kb 43
Versteken speeln – Kb 45
Radio – Kb 47
Grotmul – Kb 48
Lögen – Kb 49
Luftballon – Kb 51
Holl op! – Kb 52 – BOd 45
Büxenjung – Kb 53
Tähnpien – Kb 54
Rotznäs – Kb 55
Snee – Kb 57
Glitschen – Kb 59
Wihnachen – Kb 60
Philosophie – Kb 61
Hamborg – Kb 62

            Der Vagabund. 1921 – Vaa, 1928 – VAb

Wer will mit Worten fassen des Lebens Sinn – VAb 7
Wir heben, wir heben den Reigen an – VAb 18
Wir wollen deinen Zauberwein – VAb 9
Wohl! Ich bin das Urbesinnen – VAb 10

            Brücke in die Zeit. 1922 – B

Horche! – B 9
Mobilmachung – B 9
Brüder ! – B 10
Welt-Krieg – B 10
Vor der Schlacht – B 11
Im Vorübergehen – B 12
De Vadder – B 12
Zu Hause – B 13
Das Fenster – B 13
Die Kette – B 14
Schicksal – B 14
Feldpost – B 16
Gewaltmarsch – B 16
Mit dem Arm in der Binde – B 17
Deutscher Trost – B 17
Satanas- B 18
De Nieter – B 19
De Barg – B 20
Krieg schreet de Welt – B 21
Die Wiese – B 22
Mein Garten – B 22
Den Gefallenen – B 23
Danach – B 24
Siehe, meine Seele ist leicht – B 27
Ich sah eine weiße Blume wachsen – B 27
Frühlingstraum. – B 27
Mein Blut, was hebst du dich so sehr? – B 28
Du Mai vor unsern Toren – B 28
Du warst um mich wie Resedenduft – B 29
Als ich dir nahe war – B 30
An meines Hauses Wand – B 30
Ein Kinderlied – B 31
Ein Menschenpaar schritt vor mir her – B 31
Herr, schenke mir einen tiefen Schlaf – B 31
Und mituner hab‘ ich dennoch – B 32
Ich schreite Posten Schritt um Schritt – B 32
Mein Graben, der du gehst rund um die Welt – B 33
Sterben für dein Volk – – B 33
Mein Weib und meine Kinder – B 33
Seele – B 34
Und immer öfter sucht mich die Sehnsucht auf – B 35
Herr, der Du diese Erde geschaffen – B 35
Ich sah einen Felsen Mensch werden. – B 36
Licht muss wieder werden – B 36
Die Erde – B 41
Ode an das Lachen – B 51
Der Friede – B 67
Müde Front – B 67
1918 – B 68
Ihr Jungen! – B 68
Wir – B 69
Die Brücke – B 70
Der 9. November – B 71
Egen Art Leed – B 71
Jugend – B 72
Wann wir schreiten – B 73
Mailied – B 74
Friede – B 76
Die Kinder – B 79

                 Krup ünner. 1923 – KU

Krup ünner – KU 5
Regen – KU 6
Wulkenmann – KU 7
Sandspeelen – KU 8
In de Kök – KU 9
De Katt de snurrt – KU 10
Int Schummern – KU 11
Poppenwegen – KU 12 – BOd 23
De Maan – KU 13
Broderbringen – KU 14
Dokterbesök – KU 15 – BOd 24
Danzled in’Krink – KU 16
Kik – KU 17
De Draken – KU 18
Märken – KU 19
Kaptein – KU 20
Grotmul – KU 21
Schuber – KU 22
Lögen – KU 23
Drom – KU 24
Affmälen – KU 25
Dat Siel – KU 26
De Tünn – KU 27
De Letzt – KU 28 – BOd 33
Lünken – KU 29
Schreehals – KU 29
Wiehnachten / Wihnachen – KU 31 – BOd 27

               Das Silberschiff. 1923. – SIa SIb

Du wuchsest, eine Blume – SIa 158 – SIb 160 +
Du, der du hinter allem bist – SIa 217 – SIb 217 +
Ich liebt einen freien Vogel – SIa 183 – SIb 185 +
Im Forste zischeln die Föhren – SIa 157 – SIb 159 +
Meiner Seele Silberschiff – SIa 173 – SIb 175 +
O, süß Geheimnis, das aus unserem Schoß – SIa 209 – SIb 209 +
Über uns Himmel. Unter uns Himmel – SIa 193 – SIb 195 +
Wenn ich mich selber schäche – SIa 158 – SIb 160 +
Werk wardst du in mir – SIa 157 – SIb 159 +
Wie meine Augen nach dir brennen – SIa 157 – SIb 158 +
Wo ich zuerst dich küßte unter der alten Linde – SIa 172 -SIb 174 +

                Bodderlicker, sett di – 1924 BOa
                        1929 BOb (5 weitere Gedichte)
                        1930 Boc, 1951 BOd

Lütt Ursel – BOa 5 – BOb 5 – BOc 5 – BOd 5
Bodderlicker – BOa 6 – BOb 6 – BOc 6 – BOd 6
Dat Schap – BOa 8 – BOb 7 – BOc 7 – BOd 7
De kloke Goos – BOa 9 – BOb 8 – BOc 8 – BOd 8
Höhner – BOb 9 – BOc 9 – BOd 9
Snickensnack – BOa 10 – BOc 10 – BOb 10
In Dustern – BOa 11 – BOb 11 – BOc 11 – BOd 12
Fewer – BOb 12 – BOc 12
Wutsch! – BOa 12 – BOb 13 – BOc 13- BOd 11
Drom (Droom) – BOa 14 – BOb 14 – BOc 14- BOd 13
Steerns – BOa 15 – BOb 15 – BOc 15 – BOd 14
Leebe Man‘ – BOd 15
Lewe Maan – BOa 16 – BOb 16 – BOc 16
Min Luftballon – BOb 17 – BOc 17 – BOd 20
Poggenvergnögen – BOa 17 – BOb 18 – BOc 18
Schipper – BOa 18 – BOb 20 – BOc 20
Solte See – BOb 19 – BOc 19
Snee – BOa 20 – BOb 22 – BOc 22 – BOd 21
Versteek speeln – BOa 21 – BOb 23 – BOc 23- BOd 22
Glitschen – BOa 22 – BOb 24 – BOc 24
Poppenwegen – BOa 23 – BOb 25 – BOc 25
Spreen – BOa 24 – BOb 26 – BOc 26
Kinjes – BOa 26 – BOb 27 – BOd 26
Wiehnachtsmann – BOa 26 – BOb 27 – BOc 27 – BOd 26
Antrecken – BOa 26 – BOb 27 – BOc 27 – BOd 38
Dokter Klok – BOa 27 – BOb 28 – BOc 28 – BOd 25
Bedelmann – BOa 28 – BOc29 – BOb 29
Swester klok – BOa 28 – BOb 29 – BOc 29 – BOd 25
Planten – BOa 29 – BOb 30 – BOc 30- BOd 32
Bücksenjung – BOa 30 – BOb 32 – BOc 32
Ünnern Beernboom – BOb 31 – BOc 31 *
Arwschopp – BOa 32 – BOb 32 – BOc 32 – BOd 10
Arme Maan – BOa 33 – BOb 36 – BOc 36
Awends – BOa 33 – BOb 36 – BOc 36
Philosophie – BOa 34 – BOb 33 – BOc 33 – BOd 30
Radio – BOb 34 – BOc 34- BOd 28
Rük! – BOa 35 – BOb 37 – BOc 37
Backdag – BOa 35 – BOb 37 – BOc 37
Wünschen – BOa 36 – BOb 38 – BOc 38 – BOd 37
Waschen – BOa 37 – BOb 38 – BOc 38 – BOd 40
Nich utslopen – BOa 38 – BOb 39 – BOc 39
Sünnabend – BOa 39 – BOb 40 – BOc 40- BOd 41
Intwei – BOa 40 – BOb 41 – BOc 41- BOd 31
Hü! – BOa 41 – BOb 42 – BOc 42- BOd 43
Spannwark – BOa 41 – BOb 42 – BOc 42- BOd 43
Kusenleed – BOa 42 – BOb 43 – BOc 43- BOd 42
Fulln – BOa 44 – BOb 44 – BOc 44- BOd 40
Rotznäs – BOa 44 – BOb 44 – BOc 44- BOd 38
Grisemann – BOa 45 – BOb 45 – BOc 45
Kneeriden – BOa 46 – BOb 46 – BOc 46
Holl op! – BOa 47 – BOb 47 – BOc 47

                Heimkehr. 1925 – H

Die Fülle – H 9
Am Abend – H 10
Gebet – H 11
Zwiegesang – H 12
Herr … – H 13
Lied vom Leben – H 14
Trunkenes Lied – H 15
Die Stimme – H 16
Mensch – H 17
Psalm – H 18
Ich reck mich nicht… – H 19
Früh-Ode – H 20
Werk-Ode – H 21
Ewige Ode – H 22
Ode der Armut – H 24
Industrie – H 25
Der Sänger – H 27
Der Dichter – H 28
Mohn – H 29
Mohnbeet – H 30
Der Heimliche – H 31
Gottes – H 32
Birken – H 33
Gottvater – H 34
Allein – H 35
Stubenlegende – H 36
Bauernlegende – H 37
Lumpenlegende – H 38
Ode der Unruh – H 40
Simple Ballade – H 42
Dütsche Ode – H 43
Bicht – H 47
Awendleed – H 48
Morgensünn – H 49
Dat Schipp – H 50
Jedereen – H 51
Min Boot – H 52
Ghasel – H 53
Leed in Moll – H 54
Karkenleed – H 55
Regenleed – H 56
Regenlied – H 57
Geistliches Lied – H 58
Die Nachtigall – H 59
Abendlied – H 60
Abendrot – H 61
Juninacht – H 62
An den Mond – H 63
Nachtigall – H 64
Über den Zeiten – H 65
Mondnacht – H 66
Ruine – H 67
Der Andere – H 68
Die Mutter – H 69
Das Rufen – H 70
Sphinx – H 73
Wundes Lied – H 74
Alle meine Lieder – H 75
Erscheinung – H 76
Wacher Traum – H 77
Heilige Ehe I. – VII. – H 78
Heilige Ehe I Ich bin gleich einem hohen Haus – H 78
Heilige Ehe II Du brauchest keine Künste – H 79
Heilige Ehe III Und gnädig war die Hand – H 80
Heilige Ehe IV In deinem Haar ist noch der Duft der Nacht – H 81
Heilige Ehe V Nur du hast den Schlüssel – H 82
Heilige Ehe VI Und wenn ich deine Hände fasse – H 83
Heilige Ehe VII In meiner Seele Allerheiligstem – H 84
Den Frauen – H 85
Dir! – H 86
Franziska I. -III.- H 87
Franziska I Nun, da der Schmerz geht Hand in Hand mit dir – H 87
Franziska II Du hörst in mir das Gehen aller Türen – H 88
Franziska III Wir pochten, pochten an des Todes Tor – H 89
Das Weib – H 90
Gatten – H 91
Gesicht – H 92
Sommer – H 93
Abendgang – H 94
Das Kind – H 95
Scheidelied – H 96
Einst – H 97
Der alte Siedler – H 98
Die Plejaden – H 99
Otto Perthes – H 101
Begräbnis – H 102
Gorch Fock – H 103
An Peter Werth – H 104
Dem Schweizer Freunde – H 105
J.S.Bach – H 107
An Hans Franck – H 108
An Hans Grimm – H 109 *
Nachtgefühl – H 110
Die Bronnen – H 111
Meiner Tochter – H 112
Kleines Lied – H 113
Abgesang – H 114

                  Vörsmack. 1926 – VÖ

Bicht – VÖ 7
Mudder Elw danzt – VÖ 8
Vörjohrssünn – VÖ 9
Hus achtern Dik – VÖ 10
Veerlannen I. II. – VÖ 11
De Moderklock – VÖ 12
Fierawend in‘ Haben – VÖ 13
De Fabrikschossteen – VÖ 14
Bußdag – VÖ 15
In‘ Schummern – VÖ 16
De Barg – VÖ 17
Kriegs-Siziliane – VÖ 18
De Vadder – VÖ 19 +
Egen Art Leed – VÖ 20
Jungvolk – VÖ 21
Vun’n Ossentoll – VÖ 22
To Langenhorn – VÖ 23
März – VÖ 24
Licht – VÖ 25
Wi? – VÖ 26
Late Stünn‘ – VÖ 27
Min Steern – VÖ 28
An den Slap – VÖ 29
Mainacht – VÖ 30
Maimorgen – VÖ 31
Morgensünn – VÖ 32
Klas Groth – VÖ 33
An den Dod – VÖ 34
Fritz Stavenhagen – VÖ 36
Ick! – VÖ 37
Regenleed – VÖ 38
In’t Boot – VÖ 39
Gliknis – VÖ 40
Stille Hög – VÖ 41
Schummerstünn – VÖ 42
Lütt Swester is krank – VÖ 43
Steerns – VÖ 44*
Dokterbesök – VÖ 45
Regen – VÖ 46
Dat Siel – VÖ 47 *
Planten – VÖ 48
De klooke Goos – VÖ 49
Philosophie – VÖ 50
Snee – VÖ 51
Bücksenjung – VÖ 52
Rotznäs – VÖ 52
Ton Besluß – VÖ 53

                Der ewige Tor. 1928 – T

Hamburger Hymne – T 7
Brevier – T 9
Sang an die Seele – T 10
Maschinen – T 12
Lied um die Erde – T 13
Der heimliche Strom – T 15
Feierabend – T 16
Seine Maschine – T 17
H H 28266 – T 19
Das Schwalbennest – T 21
Der Kaufherr – T 22
Sommerabendgang am Mittelweg – T 24
Nordmeer-Saga – T 25
Psalm des Wandelns – T 27
Am Roten Kliff – T 28 –
Inselstrand – T 29
Meerlied – T 29
Das Lied Gelassenheit – T 30
Nacht auf Sylt – T 31
Winterweg – T 31
Frühlingslied – T 32
Gleichnis – T 34
Sternenlied – T 35 –
Einfältig Lied – T 36
Im Kaffee – T 37
Kruzifixus – T 38
Am Morgen – T 39
Glück – T 40
Tantalus – T 41
Sursum corda! – T 42
Einsamer Park 1.-3.- T 43
Meiner Mutter – T 45
Böse Stunde – T 46
Lied Bitternis – T 47 –
Das Lied Zuversicht – T 48
Ursula – T 49
Legende – T 50
Großstadtstraße – T 51
Holsteinisches Dorf – T 52
Lied um Erde – T 53 –
Der Mensch – T 54
Maximen 1. bis 2. – T 55
Der Kranke – T 56 –
Traum – T 57
Dämmerstunde – T 58
Tod und Schlaf – T 58
Ein herbstlich Abendlied – T 59
Der ewige Freund – T 60
Weinlied – T 61
Später Wanderer durchs Watt – T 62
Lied in den Wind – T 63
Dämonische Nacht – T 64
Hochzeitscarmen – T 65
Rosenlied – T 66 –
Scherzo – T 66
Auf eine Rose – T 67
Im Junius – T 68 – W 105
Lied eines Vaters – T 69
Lied der Tiefe – T 70 7
Kinnertid 1. bis 7. – T 71
Kinnertid 1 Püch weet, wannehr se quarken möt – T 71
Kinnertid 2 Kik de Wulk dar witt un grot – T 71
Kinnertid 3 Hütnacht‘ dar keem en Spök – T 71
Kinnertid 4 Bet darhen, wo de Grawen geit – T 72
Kinnertid 5 Min Vadder, min Vadder, de weer so grot – T 72
Kinnertid 6 De Klink, de Klink, de blanke Klink – T 73
Kinnertid 7 Ick leeg angstig int Bett. Dar keem Vadder an de Dör – T 74
Jugend – T 75 –
Der Knabe – T 76
Frühstund – T 78
Mit einer Rose – T 78
Morgenlied an die Liebste – T 79
Anno 1917 – T 80
Die Schwangere – T 81
Franziska – T 82
Seliges Lied – T 83
Blindes Mädchen – T 84
Wo einer betet – T 85
Stunde der Nacht – T 85
Psalm – T 86
Nachtlied – T 87
Einem Maler – T 88
Paula Becker-Modersohn – T 88
Einem Dichter – T 90
Abendlied – T 91
An den Schlaf – T 92
Deutsche Hymne – T 93

                  Waterkant 1928 – WA

Wir – WA 8
Bauernlegende – WA 8
Der alte Siedler – WA 8
Die Plejaden – WA 9
Kleines Lied – WA 9
Fierawend in’n Haben – WA 41
Jan Voß – WA 42
De Kipenkerl vun’n Falkenbarg – WA 43 
Wintermorgen – WA 45
Schipper – WA 46
Intwei – WA 47

                 O, Wandern! 1930 – OW

Maschinen – OW 8
Das Lied von Puan Klent – OW 24
Fahrtenlied – OW 25
Kloster Lüne – OW 32
Holsteinisches Dorf – OW 41

                  Der Vogel Wunderbar – 1934 – VW

Bloot – VW 3
Spatzenleed – VW 19
Ünnern Beernboom – VW 20
Am Herd – VW 38
Hamborg – VW 46 
Volk! – VW 42

                  Daß dein Herz fest sei – 1935 – D

Daß dein Herz fest sei – D 5
Gleichnis – D 6
Runenlied – D 6
Und die Erde – D 7
Erntedanklied der Deutschen – D 8
Lob des Tages – D 9
Vor Ostern – D 10
Osterlegende – D 11
Primula – D 11
Rosa canina – D 12
Was ist ein Jahr – D 13
Lilien – D 14
Deutschland – D 14
In meiner Mutter Garten – D 15
Der deutsche Gott – D 16
An die Sonne – D 16
Sommer – D 17
Deutsches Lied – D 18
Wie wandelnde Landschaft – D 18
Der alte Gärtner – D 19
Verbascum – D 19
Auf eine Aurikel – D 20
Am Hohen Ufer zu Wustrow – D 20
Der alte Turm – D 21
Mit einer Rose – D 22
Fuge um Mitternacht – D 22
Pfingstlicher Gesang – D 23
Vogelflug im Lenz – D 23
Hauslied bei Regen – D 24
Ährenlied – D 24
Das Lied vom Brote – D 25
Germanischer Sang – D 25
Törichtes Gedicht – D 26
Erde – D 27
Am Saaler Bodden – D 27
Das Meer – D 28
Blanke Hans – D 28
Aller Frühling – D 29
Volk – D 29
Sterbender Bauer – D 30
Arbeitslos – D 30
Großer Choral – D 31
Wir tragen alle – D 32
Der alte Meister – D 33
Deine Hände – D 33
Oktoberlied – D 34
Lebenslied – D 35
Meinen vier Töchtern – D 35
Die Drossel – D 36
Auf eine kranke Rose – D 36
Entfremdung – D 36
Lied zu Zweien – D 37
Lied an meinen Tisch – D 38
Glied im Gliede – D 38
Das alte Klavier – D 39
Lump, unserm Hauskater – D 39
Die Spinne – D 40
Vision am Morgen – D 40
Ursame Weihnacht – D 41
Einsame Weihnachten – D 41
Erinnerung – D 42
Silvester – D 42
Abschied – D 42
Die Wende – D 43
Atlantisches Lied – D 43
Am Ponto do Harpoador – D 44
Meiner Frau … – D 44
Bußtag – D 45
Franziska – D 45
Großstadt-Abend – D 45
De ole Doorn – D 46
Ahnenlied – D 47
Lied der Geburt – D 48
Im Maien – D 48
Lied – D 49
Moll-Akkord – D 49
Immer – D 50
Meinem Weibe – D 50
Lied zweier Alten – D 50
Die Blume blüht – D 51
Nächtliche Stunde – D 52
An den Schlaf – D 52
Das Krankenbett – D 53
Eduard Mörike – D 53
Helene Voigt-Diederichs – D 54
Friedrich Griese – D 54
An Hans Grimm – D 55
Und war ich je ein Meister – D 55
Börries von Münchhausen – D 56
Hermann Stehr – D 56
Hans Franck – D 57
Ich – D 57
Der Dichter- D 58
Nacht auf dem Deich – D 58
Sie werden nach Tagen – D 59
Ein Menschlein – D 60
Stummes Lied – D 60
Lied Wortelos – D 60
Mein Freund, der Maler – D 61
Josua Leander Gampp – D 62
Pan – D 62
An Li-tai-pe – D 63
Das Lied vom roten Wein- D 64
Lied einer deutschen Seele – D 65
Wo immer – D 65
Basbecker Nachtlied – D 66
Herbstlied – D 67
Lied auf der kleinen Orgel – D 67
An den Tod – D 68
Herbstliches Lied – D 68
Beim Tode eines Freundes – D 69
Sendung – D 69
Der Greis – D 70
Sommerlied eines Mädchens – D 70
Wenn einer starb – D 71
Unfromme Legende – D 71
An einem Grabe – D 72
Blankenese – D 72
Spätes Sonett – D 73
Mittsommer – D 74
Die Gottesorgel – D 74
Nach einem schweren Traum – D 76
Seltene Weise – D 77
Cantus firmus – D 77
In der Nacht – D 78
Schweigsames Lied – D 79
Psalm – D 79
Die Eberesche – D 80
Der Apfelbaum – D 81
Allerseelen – D 81
Nachtlied – D 82
Auf der Heide – D 82
Wirbel der Welt – D 83
Frühlingslied – D 83
In der Nacht – D 84
Pfingstgesang – D 84
Morgenlied – D 86
Rosenlied – D 86
Herbstliche Kahnfahrt – D 87
Wohin wir immer wandern – D 88
Auf eine Schnecke – D 89
Reitermorgenlied – D 89
Herbst – D 90
Der Gartenweg – D 90
Der Star – D 91 – JM 2
Herrgott – D 92
Die Drossel – D 92
Blühender Holunder – D 92
Abend in meinem Garten – D 93
Der Motorradfahrer – D 93
An einen alten Baum – D 94
Einem Baum – D 95
Späte Rose- D 96
Tropaeolum – D 96
Klare Nacht – D 97
Volkslied – D 98
Herbstlied – D 98
Alter Friedhof – D 99
Bauernlied – D 99 – JM 3
Auf der Töps – D 100
Wohldorf – D 100
Wir ruhten rücklings unterm Baum – D 100
Herbstliche Mondnacht – D 101
Mecklenburger Lied – D 102
Schloß Ahrensburg – D 102
Keitum – D 103
Sang der Dünen auf Sylt – D 104
Einst – D 105
Großstadtkirche – D 105
Mölln – D 105
Deutscher Wald – D 106
Vor der Darsowschen Madonna in der Marienkirche zu Lübeck- D 106
Sommerabend am Segeberger See – D 107
Abend an der Elbe bei Schulau – D 108
Lied am See – D 108
Kühe – D 109
Nachtlieder im Gebirg – D 109
An *** – D 110
Am Sarge einer Mutter – D 111
Als mein kleiner Freund Andreas gestorben war – D 112
Andreas soll der Baum heißen – D 112
Einem Gestorbenen – D 113
Lieder eines Blinden – D 113
Hinter allen Dingen klingt eine Glocke – D 114
Hinternach – D 115

                 Und weiter wachsen Gott und Welt – 1936 – U

Für Claudia – U 5
Es tanzt der tolle Gaukler Zeit – U 7
Lumen divinum – U 8
Sommer – U 9
Hinterm Pflug – U 10
Greis im Frühling – U 11
Der Meilenstein – U 12
Seele des Menschen – U 13
Ihm! – U 14
Hendrikje Stoffels – U 15
Partita – U 16
Mondnacht – U 17
Nachts – U 18
Regen-Nacht – U 19
Traumgesicht – U 20
Morgenlied im Mai – U 21
Mein Kirschbaum – U 22
Herbstliche Vase – U 23
De Knecht – U 24
Go‘ Nach‘ – U 25
De Seel‘ – U 26
Mein Lied – U 27
Du mußt an Deutschland glauben – U 28
Um Mitternacht – U 29
Der Dichter – U 30
Mutterhände – U 31
Vor dem Spiegel – U 32
Irgendwann- U 33
Schlichter Psalm – U 34
Abendliches Sonett – U 35
Gartensonett – U 36
Die Harfenistin – U 37
Frühling – U 38
Musika – U 39
Am Flügel – U 40
Ritornell – U 41
Tag im April – U 42
Auf Brümmerhoff – U 43
Sommerabend – U 44
Sommerbeet – U 45
Die Ebereschen- U 46
Abend – U 47
Wasser – U 48
Der Rosenbusch – U 49
Schöne des Sommers – U 50
Weiße Rosen – U 51
Alter Baum – U 52
Blick auf ein Haus- U 53
Spinnen – U 54
Vogelzug – U 55
Dezembertag – U 56
Tiere – U 57
Eheliches Lied – U 58
Das Mutterlied – U 59
Deutscher Sang in der Nacht – U 60
Lied um Advent – U 61
Lied der Väter um Weihnachten – U 62
Im Januar – U 63
Fuge – U 64

                 Jeden Morgen geht die Sonne auf – 1938 – J

Jeden Morgen – J 5 – JM 1
Morgenlied – J 6
Im März – J 7
Scherzo – J 8 – JM 1
Die Amsel – J 9
Mondnacht – J 10
Mainacht – J 11
Sommernacht – J 12
Triptychon – J 13 
Er – J 15
Erwachen in der Nacht – J 15
Meine Hand – J 16
Gebet im Lenz – J 17
Parabel – J 18
Urgeheimstes – J 19
Zwie-Gedicht – J 20
Das Gedicht – J 23
Matthias Claudius – J 24
Das Bauernlied – J 25 – JM 3
An meinem Schreibtisch – J 26
Prometheus und Epimetheus – J 27
Das Eine – J 28
Miserere – J 29
Globen – J 30
De Dag – J 30
Die Magd – J 31
Ein ditto – Jb 31
Wenn die Linden blühn – J 32
Dionysos – J 32
Den Frauen – J 33
Fuhlsbütteler Hauskantate – J 34
Östlicher Gesang – J 41
Kleines Aquarium – J 42
Holstein – J 48 – JM 4
Morgenidyll – J 51
Apfel-Kantate – J 52
Eutiner Sonett – J 53 – JM 6
Forst Göhrde – J 54
In der Jachenau – J 57
Das Tier – J 64
Beim Abendrot – J 65
An einen alten Baum – J 66
Wir Winterlichen – J 67
Frühling – J 68
Ostern – J 69 – JM 8
Ursula – J 71 – JM 7
Geist der Pfingsten – Ja 73
Garten-Elegie – Ja 74 – Jb 73
Nacht an der Elbe – Jb 74
Wanderer im Watt – J 75
Der Alte – J 77
Mutterlied – J 78
Oktobertag – J 79
Melodie – J 80
Briefliches Sonett – J 81
Die alte Pappel – J 82
Tilman Riemenschneider – J 83
Der Heilige von Kobe – J 86
Der Tod – J 87
Bei einer Kerze – J 88
Franziska – J 89
Elegie an die ferne Tochter – J 90
Morgenspruch – J 91
Heinrich von Kleist – J 92
Muck – J 93
Ruhe auf der Flucht – J 94
Münster zu Ulm – J 95
Jenseit – J 96
Lebenslied – J 97
Lied der Güte – J 98
Manchmal – J 99
Memento – J 100
Dütt Een is not – J 102
Haltet nun die Augen offen – J 104
Märzlied bei Regen – J 105
März – J 106
Frühlingsfrühe – J 107
Tag im April – J 108
Sommer – J 109
Sommerabend – J 110
Juniabend – J 111
Beim Gewitter – J 112
Regentag – J 113
Frauliches Sonett – J 114
Meiner Linde – J 115
Nachtlied – J 116
Herbstbild – J 117
Herbstlicher Gang – J 117
Herbstliche Weisheit – J 118
Ausgang im Herbst – J 119
Herbstgedicht – J 120
Herbst – J 121
Das Lusam-Gärtelein – J 122
Zwei Psalme – J 125
Ich saß am offenen Fenster allein – J 125 +
Meine Seele war matt bis in den Tod – J 126 +
Weihnachtlicher Brief – J 127
Sylvester – J 128
Eislauflied – J 130
Ghasel – J 131

               Wann wir schreiten. 1939 – W

Aufsang W 7
Unrast – W 8
Die Masken – W 9
Wir – W 10
Die Geige – W 11
Erde – W 12
Die Wilden – W 13
Märchen – W 13
Das Wunder – W 15
Die Birke – W 15
Vision – W 16
Wandlung – W 16
Um Mitternacht – W 17
Syringen – W 18
Der Königstiger – – W 18
Die Rune – W 19
Ich greife – W 19
Ode – W 20
Choral – W 21
Der Schatten – W 22
Die Muschel – W 23
Sonne – W 24
Psalm – W 24
Die Schritte – W 25
Min Steern – W 25
Alleen – W 26
De Künstler – W 27
Frag‘ – W 28
Dichterwark – W 29
Nachtstimm – – W 29
Dat Steenbil – – W 30
Minschenboom – W 30
De Minsch – W 31
Dor de Bom – W 32
Dat Holt – W 33
Der Tag – W 34
Feldepisode – W 35
Vaulx – W 36
Wach – W 37
Wer? – W 37
Der Vater – W 38
Der Bruder – – W 39
Meiner Mutter – W 40
Lebt ich – W 41
Leise – W 42
Begegnung – W 42
Alles, was ich fange… – W 43
Einsames Lied – W 43
Feldwache – W 44
Russisches Lied – W 45
Fremde – W 46
Du – W 47
Am Morgen – W 47
Immer – W 48
Das Klingen – W 48
Legende – W 49
Ursulane – W 49
Die junge Mutter – W 50
An der Wiege – W 51
Nun kniet die Nacht – W 52
Nachtigallenlied – W 52
Jugend – W 53
Alleen – W 53
Mainacht – W 54
De Nacht – W 54
Maimorgen – W 55
Mai – W 56
Stille Hög – W 57
Nachspruch – W 58
Brevier – W 59
Maschinen — W 60
Lied um die Erde – W 61
Feierabend – W 62
Der heimliche Strom – W 63
Seine Maschine – W 64
Hamburger Hymne – W 66
H H 28266 – W 67
Das Schwalbennest – W 69
Inselstrand – W 70
Nordmeer-Saga – W 71
Am Roten Kliff – W 73
Das Lied Gelassenheit – W 74
Nacht auf Sylt – W 75
Winterweg – W 75
Frühlingslied – – W 76
Gleichnis- W 77
Sternenlied – – W 78
Einfältig Lied- W 79
Kruzifixus – W 80
Am Morgen – W 81
Tantalus – W 82
Sursum corda! – W 83
Einsamer Park 1.-3. – W 84
Meiner Mutter – W 86
Lied Bitternis – W 87
Das Lied Zuversicht – W 87
Ursula – W 89
Legende – W 89
Großstadtstraße – W 90
Holsteinisches Dorf – W 91
Lied um Erde – W 91
Der Mensch – W 93
Dämmerstunde – W 93
Der Kranke- W 94
Traum – – W 95
Tod und Schlaf – W 96
Ein herbstlich Abendlied – W 96
Der ewige Freund – W 97
Weinlied – – W 98
Später Wanderer durchs Watt – W 100
Lied in den Wind – W 101
Dämonische Nacht – W 102
Scherzo – W 102
Hochzeitscarmen – W 103
Rosenlied – – W 104
Auf eine Rose – W 104
Im Junius – W 105
Lied eines Vaters – W 106
Lied der Tiefe – W 107
Kinnertid 1. bis 7. – W 107
Kinnertid 1 Püch weet, wannehr se quarken möt – W 107
Kinnertid 2 Kik de Wulk dar witt un grot – – W 108
Kinnertid 3 Hütnacht‘ dar keem en Spök – W 108
Kinnertid 4 Bet darhen, wo de Grawen geit – W 108
Kinnertid 5 Min Vadder, min Vadder, de weer so grot – W 109
Kinnertid 6 De Klink, de Klink, de blanke Klink – W 110
Kinnertid 7 Ick leeg angstig int Bett. Dar keem Vadder an de Dör- W 111
Jugend – W 112
Der Knabe – W 113
Frühstund – W 114
Mit einer Rose – W 115
Morgenlied an die Liebste – W 115
Anno 1917 – W 116
Franziska – W 117
Seliges Lied – W 118
Blindes Mädchen – W 119
Wo einer betet- W 120
Stunde der Nacht- W 120
Psalm – W 121
Nachtlied – W 122
Einem Maler – W 122
Einem Dichter – W 124
Abendlied – W 125

                  Zuhause 1940 – Z
                  De Wegg na Hus. Za

De Wegg na Hus – Za 3 – Zb 91
Vignette – Z 5
Die Insel – Z 7
Kleiner Garten – Z 8
Kleiner Garten I Die Johannisbeeren hängen schwer – Z 8
Kleiner Garten II Die Rosen an meiner Gartenpforte – Z 8
Kleiner Garten III Dieser einen Rose sanfte Röte – Z 9
Kleiner Garten IV Weiß die Rose, daß der Sommer endet – Z 9
Kleiner Garten V Der Mohn in meinem Garten – Z 10
Kleiner Garten VI In ihres Leibes fraulich-reifer Kraft – Z 10
Kleiner Garten VII Meine Königskerze blüht noch immer – Z 11
Kleiner Garten IX Alter Birnbaum mir im Garten – Z 12
Kleiner Garten VIII Große goldengelbe Scheibe – Z 11
Morgengesang – Z 14
Morgenfrühe – Z 15
Mein Schreibtisch und ich – J 16
Bei der Lampe – Z 17
Am Aquarium – Z 18
Auf ein Falzmesser aus Elfenbein – Z 19
Bildnis meiner Frau – Z 22
Auf ein megalithisches Steinbeil – Z 23
Der Apfel – Z 24
Mitten-inne – Z 25
Der Stab – Z 26
Flausrock-Intermezzo – Z 27
Herbst – Z 28
Die Winterstube I Von den Sternen ist meine Seele gekommen – Z 29
Die Winterstube – Z 29
Die Winterstube II Eisblumen an meinem Fenster – Z 29
Die Winterstube III Was wir so Glück heißen – Z 30
Die Winterstube IV Nicht, daß vom Schlafe wir wüßten – Z 31
Die Winterstube V Wahrheit? Was ist Wahrheit? – Z 32
Die Winterstube VI Hüte dich vor dem kleinen Haß – Z 34
Die Winterstube VII Reden wir lieber nicht von ihnen – Z 35
Die Winterstube VIII Was ist es nur, daß wir klügeren Menschen – Z 36
Die Winterstube IX Ich glaube an Gott – Z 37
Franziska I Manches wohl hast du um mich gelitten – Z 39
Franziska – Z 39
Franziska II Kinder hab‘ ich geboren – Z 39
Franziska V Wenn das Dunkel kommt – Z 40
Franziska IV Wie du geduldig da liegst in deinen weißen Kissen – Z 40
Franziska III Es fiel in meine Krone wohl manche schwere Last – Z 40
Franziska VI Laß, lieber Gott, uns beide nur – Z 41
Wiegenlied – Z 42
Cläuschen – Z 43
Im April – Z 44
Verdunkelte Stadt – Z 45
Dat Awendleed – Z 46
Abendlied – Z 47
Alter im Lenz – Z 48
Vollmondnacht – Z 49
Nachts – Z 50
Mainacht – Z 51
ER – Z 52
Drei gelbe Tulpen – Z 53
Kleine Enkeliade – Z 55
Streichquartett – Z 57
Hamburg – Z 59
Grog-Kantus – Z 61
Novemberlied – Z 62
Das Bremer Liedlein – Z 63
Wespenlied – Z 65
Märzlied – Z 64
Nachbarliches – Z 66
Der Kanarienhahn – Z 67
Kleines Blumenterzett I Löwenzahn! Taraxacum – Z 68
Kleines Blumenterzett – Z 68
Kleines Blumenterzett II Stiefmütterchen! Wie ihr bittend – Z 68
Kleines Blumenterzett III Geranien! Freundliches Rot – Z 69
Abseits – Z 71
Mohnblüte – Z 73
Der Morgenstern – Z 74
Alte Buche bei Mölln – Z 75
Haseldorfer Marsch – Z 76
Uferlied – Z 77
Feldgang – Z 78
Timmendorfer Strand – Z 79
Rixa von Oldenburg – Z 82
Martje Flor – Z 84
De Smitt vun Barlt – Z 86
In‘ Nobiskrug – Z 88
De ole Gelehrte – Z 89
Kloster Lüne – Z 90
De Wegg na Hus Z 91
De Wegg na Hus I Nu, Dod, nu stad du man un kik – Z 91
De Wegg na Hus II Nu kik mal an, Jan Klapperbeen – Z 91
De Wegg na Hus IV De Seel is as en heemlich Lüch – Z 92
De Wegg na Hus III As Kinn dor speel ick mit den Dod – Z 92
De Wegg na Hus V Den Awendsteern, den Awendsteern – Z 93
De Wegg na Hus VI De Wegg na Hus De Maan de kickt so still heraff – Z 94
De Wegg na Hus VII Nu lach mi ut, du junges Blot – Z 95
De Wegg na Hus VIII Un geern mal int Voröwergahn – Z 95
De Wegg na Hus IX Ick legg mi hen un weet nich, wat – Z 96
De Wegg na Hus X Min Dochterkind dor in de Weeg – Z 96
De Wegg na Hus XI Vör’t Finster speelt dor buten een – Z 97
De Wegg na Hus XII Un röppt he mi un kummt de Dod – Z 98
Das innere Ohr – Z 99
Impromptu – Z 100
Als eine Russin sang – Z 101
Die Stimme – Z 103
Ballade vom Buch – Z 104
Am Flügel – Z 107
Präludium von J.S.Bach – Z 108
Ewige Ostern – Z 112
Das Gedicht – Z 113
Zwei Äpfel – Z 114
Schloßbrunnen zu Heidecksburg bei Rudolstadt – Z 115
Schloßbrunnen… I Ein Brunnen unter Bäumen im grünen Leuchterlei – Z 115 
Schloßbrunnen… II Sieh diese Sanduhr in den Stein gehauen – Z 115 
Schloßbrunnen… III Siehe die Schwalbe, wie sie fliegt – Z 116 
Nächtlicher Wanderer – Z 117
Nachtgedanken – Z 118
Italienfahrt – Z 120
Forum Romanum – Z 120
Florenz – Z 120
Seminario Tedesca – Z 120
Tivoli – Z 121
Lionardo da Vinci – Z 122
Osteria La Cisterna – Z 122
Sixtinische Kapelle – Z 123
Michelangelo Buonarotti – Z 123 
Vesuvio – Z 124
Auf Sizilien – Z 125
Venedig – Z 125
Mazzarro – Z 126
Finale – Z 127
Deutschland – Z 128
Deutschland I Herrgott, steh‘ dem Führer bei – Z 128
Deutschland II Es ist ein andres: seinem Volke voran zu eilen – Z 128
Deutschland III Sieh an den Baum in seiner Ruh – Z 129
Deutschland IV Wir wollen ein starkes einiges Reich – Z 130
Deutschland V Ob Tausende verbluten, im letzten sind wir Erde – Z 131
Deutschland VI Sie wollen, daß wir schweigen im Lied – Z 131
Ungestüm hasten die Wolken – Z 133
Herbstabend – Z 133
Abendlicher Psalm – Z 134
Notturno – Z 135
Notturno I Wie sind wir innerst doch mit uns allein – Z 135
Notturno II Zur Nacht, wenn ich nach innen seh – Z 135
Memento – Z 136
Johannisbeeren – Z 137
Gebet – Z 138
Stille Stunde – Z 139
Winterlied – Z 140
Winternacht – Z 141
Weihnachten – Z 142
Die liebe alte Mär – Z 145
Eia – Weihnacht – Z 146
Eislauf – Z 147
Mancher Augenblick – Z 148
Birken – Z 149
Lied der Anmut – Z 150
An ein älteres Mädchen – Z 151
Heckenrosenduft – Z 152
Matthias Claudius zum 15.8.1940 – Z 153
Rembrandt, Selbstbildnis – Z 154
Corot – Z 155
Der Mime – Z 156
De Linnbom blöht – Z 157
Börries von Münchhausen – Z 158
Dem Klosterhaus zu Lippoldsberg – Z 159
Eschenhus – Z 160 
Im Maien – Z 161
Hein Lersch – Z 162
Knut Hamsun – Z 163
Gunnar Gunnarsson- Z 164
Rudolf G. Binding – Z 165
Karl Wagenfeld – Z 166
Mein Haus – Zbb 167
Abgesang – Zba 167
Die andere Vignette – Z 168

             Eschenhuser Elegie. 1942 – EE

Worte nicht und Orte wissen wir – EE 5
Meine Frau ist tot, mein lieber Gefährte – EE 6
Enthoben Lust und Leid und Neid und Not – EE 7
Stumm in Trauer kauerten wir alle – EE 8
Hier ist die Stätte, wo du ruhst – EE 9
Es fällt der erste Regen rieselnd auf dein Grab – EE 10
Steht eine Birke nah deinem Grab – EE 11
Du bist nicht mehr! Du bist nicht mehr – EE 12
Ist eine dunkle Trauer – EE 13
Die dich aus meinen Versen kennen – EE 14
Und keine Reue löscht den Brand – EE 15
Da hängt nun Kleid bei Kleid – EE 16
Wie ich im Leben gerne mit Perlen dich umhing – EE 17
Die Krokusse auf deinem Rasen sind aufgeblüht – EE 18
Wenn ich hinüberhorche – dein Bett ist leer – EE 19
Ich wohnte bei der Quelle – EE 20
Du starbst .. Da pocht ans Eschenhus – EE 21
Und immer bist du reiner, lehn ich an deinem Stein – EE 22
Und alle Dinge, die du gern gehabt – EE 23
Ich werde nie dich missen – EE 24
Und eigensam geht’s um mich zu – EE 25
Nun gingst du doch vor mir himmelhin – EE 26
Sie hüllen mich alle, seitdem du gegangen – EE 27
Und das macht mir die Seele bang – EE 28
Tu ich auch das Rechte – EE 29
Und kommt der Tod und senkt er seine Fackel – EE 30
Dich Vater droben, laß mich Dich loben – EE 31

           Aldebaran. 1943/44 – AL

Hamborg! – AL 7
Prolog – AL 9
Die sieben Echternacher Sonette –  AL 11 
Echternacher Sonett I Noch spielt die Andacht um die alten Bronnen – AL 12
Echternacher Sonett II Die Andacht steigt aus unsern Tiefen auf – AL 13
Echternacher Sonett III Und was als Liebe in uns wohnte – AL 14
Echternacher Sonett IV Und ob dich Gott zu Seiner Höhe hob – AL 15
Echternacher Sonett V Das Andachtsbuch des Abtes hielt ich lang – AL 16
Echternacher Sonett VI Aus meinem Fenster über grüne Weiden – AL 17
Echternacher Sonett VII Es scheint der Mond mir bleich in mein Gemach – AL 18
Die drei Isenheimer Sonette – AL 19 
Isenheimer Sonett I Als ich in meinem Schmerzensbette lag – AL 20
Isenheimer Sonett II Du, Meister Mathis, gib mir deine Hand – AL 21
Isenheimer Sonett III Es ist das Blut, das in uns steigt und schreit – AL 22
Tagebuch 1942 –  AL 23 
Tagebuch 1942 I Die dunkeln Tage haben angehoben – AL 24
Tagebuch 1942 II Was aber soll das Sagen und das Singen – AL 25
Tagebuch 1942 III Gott will Gestaltung. Form ist gottgezeugt – AL 26
Tagebuch 1942 IV Und als mein Herzschlag unter deinem schlug – AL 27
Tagebuch 1942 V Ach – daß wir immer wieder Enkel sind – AL 28
Tagebuch 1942 VI Ich saß am Ackerrande wegemüd – AL 29
Tagebuch 1942 VII Wir waren Kinder noch, als wir uns fanden – AL 30
Tagebuch 1942 VIII Mein Weib und ich – die Kinder sind noch klein – AL 31
Tagebuch 1942 IX Was ist die Liebe? Ein Geheimnis – ja – AL 32
Tagebuch 1942 X Du hast die Leichte, die so köstlich ist – AL 33
Tagebuch 1942 XI So saß sie da: die mächtige Gestalt – AL 34
Tagebuch 1942 XII Und noch das Blut! Und immer noch das Blut – AL 35
Tagebuch 1942 XIII Und sahst du ihn zur Nacht, den Baum – AL 36
Tagebuch 1942 XIV Ich sah es auf der Bühne wild agieren – AL 37
Tagebuch 1942 XV Wie abendlich die Schwalben mich umschwirren – AL 38
Tagebuch 1942 XVI Florflieglein du an meiner Kammerwand – AL 39
Tagebuch 1942 XVII Ich muß vor jeder Blume jetzt erblassen AL 40
Tagebuch 1942 XVIII Dem alten Pflaumenbaum gilt meine Liebe AL 41
Eschenhus – AL 43 
Eschenhus I Ich schuf sie mir wohl, meine Eigenwelt – AL 44
Eschenhus II Die Stille meiner Stube um mich her – AL 45
Eschenhus III Das Eschenhus umstehn der Bäume sieben – AL 46
Eschenhus IV Den Blick aus meinem Fenster kann man nicht – AL 47
Eschenhus V Ein milder Regen rann den ganzen Tag – AL 48
Eschenhus VI Will ich im Garten meine Zeitung lesen – AL 49
Eschenhus VII Den ganzen Sommer und dasselbe Spiel – AL 50
Eschenhus VIII Ich saß am Hag an einem Sommermorgen – AL 51
Eschenhus IX Du Bärtige und dennoch Mädchenhafte – AL 52
Eschenhus X Es übt der Herbst schon seine Melodien – AL 53
Eschenhus XI Als ich den Felix ritt – es wollte keiner – AL 54
Eschenhus XII Die Pferde grasen in der Mitternacht – AL 55
Eschenhus XIII Wir trafen uns am hohen Elbestrande – AL 56
Eschenhus XIV Ob du sie nahmst, die heiligen Sakramente – AL 57
Eschenhus XV So mancher stieg in meinen Lebenskahn – AL 58
Eschenhus XVI Du siehst mich fragend an: was ist die Zeit – AL 59
Eschenhus XVII Es morgent schon. Ich liege noch im Bette – AL 60
Eschenhus XVIII Oft in der Nacht dann packt mich jäh ein Bangen – Al 61
Eschenhus XIX Und beim Besuche heute hört‘ ich singen – AL 62
Eschenhus XX Besuch ich Ilse, ist es stets ein Fest – AL 63
Eschenhus XXI Die Stirn, die Augen, Nase und der Mund – AL 64
Eschenhus XXII Das ist der schnellerfaßte Augenblick – AL 65
Eschenhus XXIII Ursula schrieb! Oh, so ein Mädelbrief – AL 66
Eschenhus XXIV Du bist dem alten Gott am nächsten noch – AL 67
Eschenhus XXV Du Doppelzeugendes von ihm und mir – AL 68
Eschenhus XXVI Maria stand am Flügel, stand und sang – AL 69
Eschenhus XXVII Nun komm hervor aus deinem Wolkenbett – AL 70
Eschenhus XXVIII Und wie ich sinnend nun dein Bild betrachte – AL 71
Eschenhus XXIX Und würdest du auch hundert Jahre alt – AL 72
Eschenhus XXX Und tagesmüde kuschelt sich das Städtchen – AL 73
Eschenhus XXXI Es tun sich nie dir auf des Ruhmes Türen – AL 74
Eschenhus XXXII So wär‘ ich alt geworden? – Dieses nicht – AL 75
Eschenhus XXXIII Ich schrieb die Eschenhuser Elegie – AL 76
Eschenhus XXXIV Bist du es, die in jenem andern Leben – AL 77
Eschenhus XXXV Wie furchtbar wichtig tun die kleinen Dinge – AL 78
Eschenhus XXXVI Und lese ich im Evangelium – AL 79
Eschenhus XXXVII Du Dornenkronenmann mit deinen Wunden – AL 80
Eschenhus XXXVIII Und daß der Mensch zum Menschen wahrhaft werde – AL 81
Eschenhus XXXIX Ich weiß es nicht, ob einer glaubt wie ich – AL 82
Eschenhus XXXX Begegnen Ihm? – Ich weiß es besser nun – AL 83
Eschenhus XXXXI Auch ich bin wohl so weit wie du gediehen – AL 84
Eschenhus XXXXII Wem Gott ein großes Leid zu tragen gab – AL 85
Eschenhus XXXXIII Der Jesus-Christus vor zweitausend Jahren – AL 86
Eschenhus XXXXIV Der alte Goethe hat es schon erkannt – AL 87
Eschenhus XXXXV Und immer – ja – und das gehört zu mir – AL 88
Eschenhus XXXXVI Rubinroter, goldbetreßter Becher – AL 89
Arendsee – AL 91 
Arendsee I Es rauscht und rauscht die See den alten Sang – AL 92
Arendsee II Und Millionen Körnchen Sand und Sand – AL 93
Arendsee III Kanonenböte böllern über See – AL 94
Arendsee IV Der Föhrenwald hat es mir angetan – AL 95
Arendsee V Der Morgenhimmel strahlt in lichtem Blau – AL 96
Arendsee VI Du scheinst wohl still, mein Baum – AL 97
Arendsee VII Und aus dem Weidenstamm, dem hohlen – AL 98
Arendsee VIII Und Stamm bei Stamm gereckt und jeder stumm – AL 99
Arendsee IX Den stillen Parkweg geh ich auf und ab – AL 100
Arendsee X Ein Heckenröslein blüht am Waldeshange – AL 101
Arendsee XI Man nähert sich mit jedem Schritt dem Grabe – AL 102
Arendsee XII Ich träume einen Traum für mich allein – AL 103
Wilsede – AL 105
Wilsede I Es perlt noch das Gras vom Morgentaue – AL 106
Wilsede II Nur Himmel, Eichenkratt und Ährenweiden – AL 107
Wilsede III Die Ebereschen prangen voller Beeren – AL 108
Wilsede IV Auf jenen frommen Zeiten, die vergangen – AL 109
Wilsede V So liegt die Erde vor mir ausgebreitet – AL 110
Wilsede VI Es dunkeln die Wacholder in der Runde – AL 111
Wilsede VII Im Steingrund hatte ich wacholdersüchtig – AL 112
Wilsede VIII Es bleibt – und wieder ist es mir geschehen – AL 113
Wilsede IX Und mußt du dich denn gar so wichtig nehmen – AL 114
Wilsede X Was ist denn in der Welt hier wirklich mein – AL 115
Wilsede XI Du hast den Schmerz des Herzens hingeschrieben – AL 116
Wilsede XII Du wullt de Welt noch jümmer reformeeren – AL 117
Wilsede XIII Und langsam schwinden mir aus meinem Hirne – AL 118
Wilsede XIV Da eilt die Imme, daß sie Honig hole – AL 119
Wilsede XV Ich war der Jüngling, war der Blühende – AL 120
Wilsede XVI Wer sovieltausendmal den Tod gesehen – AL 121
Wilsede XVII Und dauernd tausche ich mit dir Gedanken – AL 122
Wilsede XVIII Einst war ein Heiland. Und vor seinem Blicke – AL 123
Wilsede XIX Es muß doch Einer unnütz sein, der grüble – AL 124
Wilsede XX Wie Holsteins Kirchenbücher es ergeben – AL 125
Wilsede XXI Und nie werd‘ ich erfüllt. Das ist die Klage – AL 126
Wilsede XXII Und mag die Feder zögern, mag sie eilen – AL 127
Epilog – AL 129

           Sneewittchen – 1944/1957 – SW

Dar weer mal eens een Königskind – SWc 12 +
Dat Water droppt un droppt. Min Hart dat kloppt – SWc 2 +
Der Brunnen tropft und tropft – SWb 7 +
Es war einmal ein Königskind – SWb 17 +
Sneewittchen – 1944/1957 – SW
Wi sünd de söben Dwargen – SWc 7 +

           Nur die Seele. 1947 – N

Ein Volk, das Gott gewollt – N 5 – N 16
Namen hauch ich über nackte Mauern – N 9
Und einer geht im Sommerwind – N 11
Alles tiefste Leid – N 12
Es kam das große Schweigen – N 13 
Daß du noch so jünglinghaft – N 14
Die mir in der Seele brennen – N 15
Wenn sich der Morgen leise hebt – N 19
Die Eichen standen prächtig – N 20
Wohl über Acker hin und Feld – N 21
Rote Geranien – sie weiß es – sind nicht mehr modern N 22
Lotte und Hans, die Gäule – Und Peter der Knecht – N 23
Es ruht ein See – N 24
Ein Kranz von grünen Bäumen – N 25
Ich bin ein Christ. Ich weiß – N 29
Daß wieder Morgen werde – N 30
In Ängsten irr die Samariterin – N 31
Und daß ich es nur eingesteh – N 32
Daß ihr es wißt: – N 33
Und wurden wir auch inne – N 34
Und wo ich tief ins Leben sah – N 35
Sieben kleine Meisen – N 39
Komm heraus aus deinem Haus – N 40
Mit den falben Monden halben – N 41
Des Nachbars Gurken, die wundervollen – N 42
Im Bette spät. Ich lag noch wach – N 43
Als ich sieben Jahre alt – N 44
Da ich eben laufen konnte – die Wiese war grün und weit – 45
Ich halte dich in Armen. – N 49
Drei Malven an der Mauer – N 50
Mein Herz ist mir schwer – N 51
Ich lernt‘ es, ferne Liebe – N 52
Es sang im Feld die Ammer – N 53
Denk, ich läge lange tot – N 54
Wie sich die samtene Rose – N 55
Mond, du lächelst. Lange sind wir Freunde – N 59
Einsam an dem weiten Strande – N 60
Und wo ich immer weise, immer bin – N 61
Selig alle, die im höchsten Glücke – N 62
Am Gebälke meiner Zimmerdecke – N 63
Zu mir gehört die ungeheure Weite – N 65
Es liegt eine dunkle Wolke – N 71
Du mußt dich öffnen: Sonst sieht auch Gott nicht hinein – N 72
Es ist wie eine Sage – N 73
Das ist das Schwerste: sich ins Auge sehn – N 74
Du mußt ganz einsam sein – N 75
Mitunter in der Dunkelheit der Stunden – N 76
Und geht auf dieser Erde – N 77

          Das Lied Sulamit. 1947 – S

Er – Küsse mich mit dem Kuß deines Mundes – S 7 – X2-159
Er – Weißt du nicht, wo ich weide – S 10 – X2-160 +
Sulamit – Wie ein tragender Baum unter den wilden Bäumen – S 11 – X2-160 +
Er – Auf, meine Freundin, meine Liebste – S 12 – X2-160 +
Sulamit – Ich liebe dich wie der Wald den Baum – S 14 – X2- 161 +
Er – Küsse mich! Alle klugen Worte verstummen – S 16 – X2-161 +
Sulamit – Horch, mein Herz! Die Stimme meines Buhlen – S 19 – X2-162 +
Er – Blume der Anmut du – S 20 – X2-162 +
Sulamit – Ich schlief. Aber mein Herz wachte – S 22 – X2-163 +
Er – Du hast mein Herz genommen, Sulamit – S 25 – X2-164 +
Sulamit – Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems – S 26 – X2-164 +
Er – Wende deine Augen von mir – S 29 – X2-165 +
Sulamit – Komm, Geliebter! Es ist Mitternacht – S 30 – X2-165 +
Er – Ich beschwöre euch bei den Hinden auf dem Felde – S 32 – X2-166 +
Sulamit – Da mein Buhle in meinem Garten trat – S 34 – X2-167 +
Er – Dein Garten ist schön, Sulamit – S 35 – X2-167 +
Sulamit – Weh meines Gartens: Ein Verborgenes hegt er – S 36 – X2-167 +
Er – Fliehe, Hassan, mein Hengst, über die Weite der Wüste – S 38 – X2-168 +
Sulamit – Mein Weinberg ist tot. Verdurstet sind seine Reben – S 40 – X2-169 +

          Der Garten Lusam. 1946 Ga (nur wenige Ausgaben)
                                          1947 – Gb (G)

Zu Würzburg einst – G 5
In meiner Mutter Garten – GA 5
Ob du am rechten Orte – G 6 – GA 6 
Lusam – G 6 – GA 6
Geduld – G 7 – GA 7
An unserer Gartenpforte – G 8 – GA 8
Abends – G 9 – GA 9
Das Steinbeet – G 10 – GA 10
Die Espe – G 11 – GA 11
Ecout St. Mein – G 12 – GA 12 – JM 4
Pfarrgärtlein – G 12 – GA 12 – JM 4
Unterm Spaten – G 13 – GA 13
Aldebaran – G 14
Märzmorgen – GA 14
Mitternächtlicher Sang – G 15
Wann ich in meinem Garten Lusam mit Andacht singe – G 16 
Zur Yadeflöte – G 16
Das Pfauenauge – G 17 – GA 15
Morgenidyll – GA 17
Tagesweise – G 18 – GA 16
Symbolum – G 19 – GA 18
Stare – G 20 – GA 19
Schwalben – G 21 – GA 20
Oktobersonne – GA 22
Der Weidenbaum – G 23 – GA 23
An einem Wintermorgen – G 25
Alte Buche – Ga 25
Novemberlied – G 26 – GA 25
Park an der Elbe – G 27
Eschenhus – G 28 – GA 26
Sommer – G 29 – GA 27
Mitteninne – GA 29
Pro domo – G 30
Morgenfrühe – G 31 – GA 28
Das Wort – G 32
Hummelsbüttel – G 33 – GA 30
Apriltag – GA 33
Bäume – G 34 – GA 31
Mohn – G 35 – GA 32
Mai – G 36 – GA 34
Im Garten – G 37 – GA 35
F – – – – – – – – – G 38
Morgenwunder – G 39
Am Fenster – G 40
Manchmal – GA 40
Nachtgespräch – G 41
Um Mitternacht – G 42
Schlaf – G 43
Schlaf – GA 43
Gisela – Ga 43
Motonobu – G 44 – GA 36
Sommerbeet – GA 44
Lin-Wo-Sing – G 45 – GA 37
Johannisbeeren – GA 45
Abend im August – G 48
Spinnen – GA 48
Traum – G 49
Septembermorgen – G 50 – GA 41
ER – G 51 – GA 42
Schwalbenflug – G 52 – GA 43
Malven – GA 52
Erntemond – G 53 – GA 46
Falbe Rose – G 54 – GA 47
Nachbarliches – GA 54
Herbstlicher Psalm – G 55 – GA 49
Erde – G 56
Die Kinder – GA 56
Ein letzter Mohn – G 57 – GA 50
Apfel-Kantate – GA 57
Der Strauß – G 58 – GA 51
Intermezzo – G 59 – GA 53
Gleichnis – G 60
Meine Rosen – GA 60
Andante – G 61
Scherzo – G 62 – GA 55
Die alte Pappel – G 63 – GA 58
Erde – GA 63
Unsere Kröte – G 64 – GA 59
In Poetam – G 65
Der Weißdorn – G 66 – GA 61
Susebek – G 67
Danach – GA 67
Choral – G 68 – GA 62
Um Mittag – G 69
Das Eine – G 70
Im Sturm die Bäume – G 71 – GA 64
Im Abendschein – G 72 – GA 65
Dezembertag – G 73 – GA 66
Finale – G 74

               Das Wolkenbüchlein – 1948 – WOa
                                                   1984 WOc, 1979 WOd

Die Wolken glühen abendschön – WOa 7
Die Erde war verdorben – WOa 8
Wolken sind Gedanken – WOa 9
Am Himmel hob sich eine Hand – WOa 10
Ich sah ein Wölklein schweben – WOa 11
Es bläst der West die Wolken vor sich her – WOa 12
Eine kleine Wolke hängt – WOa 13
Die Wolken haben sich ausgeweint – WOa 14
Wolke ist Wunder im Licht – WOa 15
Und Wolken können wahrlich Schlösser sein – WOa 16
Ich stand an einem Weiher – WOa 17
Du warst gleich einem Wehen – WOa 18
Eine Abendwolke zieht – WOa 19
Vom Dach der schmale Schornsteinrauch – WOa 20
Die Welt war mir und alles drauf zuwider – WOa 21
Der Himmel hat voll Güte – WOa 22
Dort, wo die Firne und Gletscher sind – WOa 23
Regen der kam wolkenher – WOa 24
Kleine weiße Wolke am Himmel – WOa 25
Wenn ich es sage, ihr scheltet mich wohl ein Kind – WOa 26
Das kann kein Maler malen – WOa 27
Im Garten unser Apfelbaum – WOa 28
Und manchmal steht eine Wolke – WOa 29
Birke weiß und Wolke weiß – WOa 30
Der Morgen treibt die Lämmer – WOa 31
Eine Morgenwolke stand – WOa 32
Es schwebt des Mondes schmaler Kahn – WOa 33
Und zarte Abendröte – WOa 34
Wald, du heilige Wolkenwiege – WOA 35
Die Wolken die vielen – WOa 36
Wenn die Wolken wandern – WOa 37
Es war schon Mitte März. In meinem Garten – WOa 38
Es ist wie Stummheit, ehe Sprache war – WOa 39
Das war die Wolke Mißmut – WOa 40
Die Wolken sind zur Abendfeier – WOa 41
Und unermessen gleißt des Himmels Blau – WOa 42
Pinsel und Farben her, daß ich es male – WOa 43
Das weite braune Land liegt durstzerquält – WOa 44
Ein Wolkenweib stand mächtig wie ein Berg – WOa 45
Es riß sich eine Wolke los – WOa 46
Kam eine hohe Wolke – WOa 47
Ein Wolkenberg steht leuchtendweiß im Blau – WOa 48
Eine Wolke war wie eine Schale – WOa 49
Und als ich, Liebste, von dir fortgegangen – WOa 50
Es war nur ein Ding und gering, doch es war – WOa 51
Die Wolken stehn wie eine steile Wand – WOa 52
Ich sprach mit einer Wolke – WOa 53 – WOc 54 – WOd 54
Die Motore donnern, die Kabine bebet – WOc 53 – WOd 53
Der alte Mond – er mag nicht mehr – WOa 54
Die Abendsonne – seht nur, seht – WOa 55
Es fuhr eine Wolke, gespreizt und riesengroß – WOa 56
Sahst du Wolken schon – WOa 57
Steht überm Wald der Vollmond stillversonnen – WOa 58
Purpurn sah ich färben – WOa 59
Ich sah im Abendscheine – WOa 60
Es hat des Nordens Himmel – WOa 61

              Jeden Morgen – 1950 – JM

Scherzo – JM 1
Jeden Morgen – JM 1
Der Star – JM 2
Viele Sterne … – JM 3
Bauernlied – JM 3
Pfarrgärtlein – JM 4
Holstein – JM 4
Eutin – JM 6
Nachbarliches – JM 7
Ursula – JM 7
Ostern – JM 8
Märchen – JM 9
Am Morgen – JM 10
Aus den Wolken quellen – JM 10 
Kleines Lied – JM 10
Stubenlegende – JM 10
Bauernlegende – JM 11
ER – JM 12
Das Schwalbennest – JM 12
Seine Maschine – JM 13
HH 28266 – JM 14
Kleines Blumenterzett – JM 15
Löwenzahn! Taraxacum – JM 15 
Abgesang – JM 17
Das Eine – JM 18
Snack Platt ! – JM 19
Fierawend in‘ Haben – JM 19
Plünnhökersch – JM 20
De Tidungsfro – JM 20
Jan Voß – JM 21
Sünndagsblomen – JM 22
De Kipenkeerl vun‘ Falkenbarg – JM 22
Martje Flor – JM 24
De Slacht bi Hemmingstedt – JM 25
De Nachtigall – JM 27
Stratenmusiker – JM 27
Mal inz – JM 28
Vun‘ Ossentull – JM 28
Opn Möhlendik – JM 29
Min Vadder – JM 30
De Klink – JM 30
Go‘ Nach‘ – JM 31

             Gisela 1950 – GI

Seh ich fern die Feder nur auf deinem Hut – GI 1
Du Wundersam, das mir geschah – GI 2
Du standest unterm Apfelbaum – GI 3
Ich sah dich vor mir gehen so gliederfroh und frei – GI 4
In morgendlicher wolkenvoller Frühe – GI 5
Ließ ich doch die Rose an dem Strauch bestehn – GI 6
Die Liebe hat zauberischen Glanz – GI 7
Ich war in tiefen festen Schlaf versunken – GI 8
Du kamst mir nach, doch ich war schnellern Schrittes – GI 9
Gedanken aus dir reisen in Fernen – GI 10
Du wirst Gedichte an mich lesen – GI 11
Und weiß ich unter meinen Hörern dich – GI 12
Dein Aug‘ verliere nie den lieben Blick – GI 13

              Mein kleines Gedicht 1953 – KG

Scherzo – KG 5
Das Gedicht – KG 6
Die Fülle – KG 7
Am Schreibetisch – KG 8
Der Vater – KG 9
Meiner Mutter – KG 10
Morgenfrühe – KG 11
Greis im Frühling – KG 12
Mein Aqarium – KG 13
An die Sonne – KG 14
Der alte Gäürtner – KG 15
Auf eine Rose – KG 16
Nachtigallenlied – KG 17
Vignette – KG 18
Musica – KG 19
Auf dem See – KG 20
An den Mond – KG 21
Sternenlied – KG 22
Der Rosenstrauch – KG 23
Herbstliche Vase – KG 24
Die Magd – KG 25
Im Felde – KG 26
Der alte Meister – KG 27
Tantalus – KG 28
Nacht an der Elbe – KG 29
Hamburger Hymne – KG 30
Dünengang – KG 32
Fuge – KG 33
Auf Sylt – KG 34
Abendlied – KG 35
Gebet – KG 36
Johann Sebastian Bach – KG 37
Credo – KG 38
Traum – KG 39
Meinen vier Töchtern – KG 40
Jeden Morgen – KG 41
Birken – KG 42
Im Juni – KG 43
Meine Schuld – KG 44
Über ein Kleines – KG 45
Im Lenz – KG 46
Schöne des Sommers – KG 47
Lied auf der kleinen Orgel – KG 48
Parabel – KG 49
Moll-Akkord – KG 50
Dämonische Nacht – KG 51
Kleines Lied – KG 52
Oktobertag – KG 53
Ausgang im Herbst – KG 54
Dezembertag – KG 55
Einmal – KG 56
Alle Ding vergehen – KG 57
Ewige Ostern – KG 57
Christiane – KG 58
Einsamer Park – KG 59
Der Stab – KG 60
Appassionata – KG 61
Choral – KG 62

             Zehn Gedichte. 1953 – ZG

In meiner Mutter Garten – ZG 9
De Grote Michel – ZG 11
Scherzo – ZG 13
Wann wir schreiten Seit an Seit – ZG 15
Jeden Morgen geht die Sonne auf – ZG 18
Schlichter Psalm – ZG 20
Großstadtstraße – ZG 23
Johann Sebastian Bach – ZG 24
Apfelkantate – ZG 26Der Rosenbusch – ZG 28

          Und dennoch Melodie. 1955 – DM

Aufklang – DM 5
Der Phantasie gesungen! I Es gab uns Gott die Lust, zu fabulieren – DM 6
Der Phantasie gesungen! II Die engste Kammer kann den Flug nicht fangen – DM 7
Der Phantasie gesungen! III Du sagst es nie und kannst es doch nicht lassen – DM 7
Existenz I Und jeder wähnt am Rande sich der Zeiten – DM 8
Und jeder wähnt am Rande sich der Zeiten – DM 8
Existenz II Den Krug der Zeit! Als lief er jemals leer – DM 9
Existenz III Neu zu beginnen! Das ist Menschenweise – DM 9
Im Rabenkeller I Beisammen saßen wir im Rabenkeller- DM 10
Im Rabenkeller II Sie waren alle durch die Welt gegangen – DM 11
Im Rabenkeller II Ich setzte in der Sonne froh die Schritte – DM 11
Hamburg! I Schon über ein Jahrtausend stehst du da – DM 12
Hamburg! II Du liebst mich nicht, weil ich ein Träumer bin – DM 13
Hamburg! III Doch so soll mein Sonett nicht von dir scheiden – DM 13
Maschinen I Und wo ein Bauer pflügt auf seinem Acker – DM 14
Maschinen II In Warenhaus, Fabrik und im Büro – DM 15
Maschinen III Und dennoch wartet in uns andre Zeit – DM 15
Deutschland I Deutschland: draußen auf der Gartenbank- DM 16
Deutschland II Deutschland ist die große laute Stadt – DM 17
Deutschland III Mensch zu sein, das ist die Not der Nöte – DM 17
Am Kamin I Du Adelsmann mit deinem deutschen Herzen – DM 18
Am Kamin II So stehen wir am Rande der Geschichte – DM 19
Am Kamin III Doch lob ich mir den Baum und auch die Blume – DM 19
Asia I Der Buddha regt die massige Gestalt – DM 20
Asia II Europa hört es nicht. Es ist ertaubt – DM 21
Asia III Es will und will das Herz es nicht verstehen – DM 21
Die Weidenflöte I Jahrtausende schon webten in der Stille- DM 22
Die Weidenflöte II Ich horche heute durch der Tage Stunden – DM 23
Die Weidenflöte III Ich sang mit ihm. Allein mein Lied zerbrach – DM 23
Freiheit I Freiheit, die ich meine – hört‘ ich singen – DM 24
Freiheit II Und ist doch der unermessne Raum – DM 25
Freiheit III Freiheit schreit die Menge in den Gassen – DM 25
Dominantakkord I Wie ein Neanderthaler schaut er aus – DM 26
Dominantakkord II Wer das erkannt, wird stählern wie das Schwert – DM 27
Dominantakkord III O unerhörte Einsamkeit des Ich – DM 27
Es war im Traum I Es war im Traum, der mich ins Wachen hob – DM 28
Es war im Traum II Da hört‘ ich wundersamen Sang erschallen – DM 29
Es war im Traum III Dann wich der Traum. Die Wirklichkeit war da – DM 29
Bachiade I Musik, du Reine und Unmittelbare – DM 30
Bachiade III Der große Friedrich läßt ihn kommen, Bach – DM 31
Bachiade II Der Thomaskantor hatte sein Gewicht – DM 31
Hans Franck zu eigen I – DM 32
Hans Franck zu eigen II Wer nicht vor Gott in Seiner Stunde stand – DM 33
Hans Franck zu eigen III Das ist die ungeheure Einsamkeit – DM 33
Fritz Höger I Meister du vom Bau, gebürtiger Bauer – DM 34
Fritz Höger II Ob es dir gelang? Wer will es sagen – DM 35
Fritz Höger III Einmal war’s – soll’ich’s für mich behalten – DM 35
Pfeifensonett I Du rauchst ein Extrakraut aus deiner Pfeife – DM 36
Du rauchst ein Extrakraut aus deiner Pfeife – DM 36 
Pfeifensonett II Du hast dem Sinn des Lebens dich verschrieben – DM 37
Pfeifensonett III Es greift ein Elchgeweih aus deiner Wand – DM 37
Mein Aquarium I Durch Jahre schon macht mein Aquarium – DM 38
Mein Aquarium II Ich heiß mich lächelnd Herr der kleinen Welt – DM 39
Mein Aquarium III Schon hat der Trauersalmler mich erkannt – DM 39
Das Eigentliche I Das Eigentliche ist in uns beschlossen – DM 40
Das Eigentliche II Das Haus, das die Akazie überragte – DM 41
Das Eigentliche III Zwölfjährig spielten wir Buffalo-Bill – DM 41
Ein Märchenabend I Weihnachtlich war’s. Wir saßen. Herren, Damen – DM 42
Ein Märchenabend II Was will die Zeit mit ihrem Uhrenschlagen – DM 43
Ein Märchenabend III Die ganze Schöpfung wird ein Wunderbaum – DM 43
An die Sonne I Geliebte Sonne, Gottesauge du – DM 44
An die Sonne II Die große Stadt, die ist dir abgewandt – DM 45
An die Sonne III Wohl weiß ich um den Wirbel aller Sterne – DM 45
Der Ruhm I Ich war noch jung mit eben zwanzig Jahren – DM 46
Der Ruhm II Er drang zu mir, mich hoben seine Schwingen – DM 47
Der Ruhm III Gott ist nicht außen. Gott der ist tiefinnen – DM 47
Agape I Das wahre Denken spricht im Urgedichte – DM 48
Agape II Matthäus-Evangelium fünf bis sieben – DM 49
Agape III Im Hingegebenen nur ist lebendig – DM 49
Der Schlaf I Das Bett ist nur um unsern Schlaf die Decke – DM 50
Der Schlaf II Bei Münchhausen schlief ich im Reuterzimmer – DM 51
Der Schlaf III Ich schlief im Kriege oft auf schmalem Brette – DM 51
Gisela I Mein Leben war ins Schlenkern schon gekommen – DM 52
Gisela II Ich wäre ohne dich mir selbst erlegen – DM 53
Gisela III Nun bin ich in den Garten eingetreten – DM 53
Das Rosenblatt I Von deiner Hand auf meinem Tisch drei Rosen – DM 54
Das Rosenblatt II Und weiß: um jedes Blühen webt Vergehen – DM 55
Das Rosenblatt III Und dennoch, rote Rosen, laßt euch preisen – DM 55
Das Wort. 1. Folge I Du hast in deinem Wesen Weltenweite – DM 56
Das Wort. 1. Folge II Schon flog vorüber ein Dezennium – DM 57
Das Wort. 1. Folge III So hätte ich denn mehr als Weltenweite – DM 57
Das Wort. 2. Folge I Am Schreibetisch Maiglöckchen mich begrüßen – DM 58
Das Wort. 2. Folge II Was ist denn Glück? – Es gilt dem Geiste nur – DM 59
Das Wort. 2. Folge III Denn hinter ihm steht Gottes Majestät – DM 59
Das Wort. 3. Folge I Und was unsagbar ist: wie darf ich wagen – DM 60
Das Wort. 3. Folge II O, laßt mich lieber Maler sein und malen – DM 61
Das Wort. 3. Folge III So gebt mir eine Harfe, daß sie töne – DM 61
Das Wort. 4. Folge I Und aber hat uns Gott das Wort gegeben – DM 62
Das Wort. 4. Folge II So bin ich unfromm denn. Ich kann dem Wort – DM 63
Das Wort. 4. Folge III Und dieses ist ein Zeichen uns und eigen – DM 63
An meine goldene Taschenuhr I Mein Schweigefreund, die Uhr, die du mir gabest – DM 64
An meine goldene Taschenuhr II Und doch, du Goldne: aus dem Gottesgarten – DM 65
An meine goldene Taschenuhr III Nur selten werde ich die Feder drücken – DM 65
Ballade I Ich bin wohl irgendwo in mir Banause- DM 66
Ballade II Erschauernd hielt ich sie in meinen Händen – DM 67
Ballade III So ward die Goldene mir zum Symbole – DM 67
Ritardando I Und neigt das Leben langsam sich zu Tale- DM 68
Und neigt das Leben langsam sich zu Tale – DM 68 +
Ritardando II Die Schatten überwandern meine Wiese – DM 69
Ritardando III Der unerkannte Gott, der die verkündet – DM 69
Josef Weinheber I – DM 70
Josef Weinheber II Da war ich starr zuerst und tat wohl taub – DM 71
Josef Weinheber III Du bist nicht mehr. Ich aber singe fort – DM 71
Als der Freund gestorben war I Die Junisonne leuchtet in das Zimmer – DM 72
Die Junisonne leuchtet in das Zimmer – DM 72
Als der Freund gestorben war II Du warst mir Freund, ob ich auch nie verstand – DM 73
Als der Freund gestorben war III Ich ging im Mittagschein durch meinen Garten – DM 73
Mea culpa I Drohend her aus dumpfen Schlafes Gründen – DM 74
Mea culpa II Geifert es mich an: Zu spät, mein Junge – DM 75
Mea culpa III Und die beiden schmalen blassen Hände – DM 75
Um Mitternacht I Um Mitternacht. Und Dunkel um mich her – DM 76
Um Mitternacht II Ich weiß es nicht, wie lange ich so saß – DM 77
Um Mitternacht III ch war in mir der kleine Knabe wieder – DM 77
Nocturno I Dunkel ist ein Wort in mir verborgen- DM 78
Nocturno II Hält mich eine Hand und will nicht weichen – DM 79
Nocturno III Steigt es durch mich hin und durch mich her – DM 79
Gott I Die ganze Schöpfung ist in Gottes Händen – DM 80
Gott II Denn Er, der Herr, ist alles Lebens Mitte – DM 81
Gott III Was helfen Kirchen uns und was Kapellen – DM 81
Christus I Du warst und bist Gesicht mir der Gesichte – DM 82
Christus II Dann war die große Stille um mich her – DM 83
Christus III Es war im Kriege, daß ich Dich erkannte – DM 83
Incarnatio I Wir sind von Wundern hundertfach umgeben – DM 84
Wir sind von Wundern hundertfach umgeben – DM 84
Incarnatio II Der Glaube ist es, der die Welt bewegte – DM 85
Incarnatio III Dem wahren Glauben sind die Worte rar – DM 85
Das Pergament I Der Glaube erst gibt Menschenwerk die Kraft – DM 86
Das Pergament II Und weiß um Demut, weiß um Menschenwürde – DM 87
Das Pergament III Jahrhunderte sind drüber hingeflossen – DM 87
Johannes Brahms I Musik umfaßt dich jäh wie Sturmeswind – DM 88
Johannes Brahms II Da greifen Hände machtvoll in die Saiten – DM 89
Johannes Brahms III Des Künstlers Hände gleiten nun wie Hauch – DM 89
Winternachen I Winternachen. Wid un sid un witt – DM 90
Winternachen II De Orion steit un kickt uns an – DM 91
Winternachen III Kumm, min Spitz, de weeßt mit mi Bescheed – DM 91
Freund Hain I Ich weiß es, daß Du Leib und Bein nicht bist – DM 92
Freund Hain II Jedwedes Leben ist wie eine Waage – DM 93
Freund Hain III Drum schweige, mein Sonett! Es schweigt der Baum – DM 93
Abklang – DM 94

          Gesammelte Werke in zwei Bänden – 1957 – X1

Siehe, meine Seele ist leicht – X1-15
Holunder – X1-16
Kinderlied – X1-17
Gott – X1-18
Posten – X1-19
Psalm – X1-20
Seele – X1-21
Licht – X1-22
Aufsang – X1-23
Wir – X1-24
Ode – X1-26
Fremde – X1-27
Der Knabe – X1-28
Meiner Mutter – X1-29
Einsames Lied – X1-30
Begegnung – X1-31
Die Masken – X1-32
De Stromer – X1-33
Inn Dag – X1-34
De Klink – X1-36
Rodegrütt – X1-37
Stratenmusik – X1-38
Fierawend in‘ Haben – X1-39
De Barg – X1-40
Die Fülle – X1-41
Am Abend – X1-42
Gebet – X1-43
Ode der Unruh – X1-44
Lied vom Leben – X1-46
Franziska – X1-47
Stubenlegende – X1-48
Früh-Ode – X1-49
Mohn – X1-50
Birken – X1-51
Simple Ballade – X1-52
Ruine – X1-53
An den Mond – X1-54
Geistliches Lied – X1-55
Heilige Ehe – X1-56
Die Plejaden – X1-59
Juninacht – X1-60
Kleines Lied – X1-61
J.S.Bach – X1-62
Brevier – X1-63
Hamburger Hymne – X1-64
Maschinen – X1-65
HH 28266 – X1-66
Seine Maschine – X1-67
Lied um die Erde – X1-69 
Groß-Stadt-Straße – X1-70
Das Schwalbennest – X1-71
Im Kaffee – X1-72
Weinlied – X1-73
Tantalus – X1-74
Lied Bitternis – X1-75
Traum – X1-76
Einsamer Park – X1-77
Mit einer Rose – X1-78
Ursula – X1-79
Lied in den Wind – X1-80
Auf eine Rose – X1-81
Gleichnis – X1-82
Sternenlied – X1-83
Abendlied – X1-84
Spruch – X1-85
Was ist ein Jahr – X1-86
An die Sonne – X1-87
Wie wandelnde Landschaft – X1-88
Der alte Gärtner – X1-89
Der alte Turm – X1-90
Die ich pflückte – X1-91
Hauslied bei Regen – X1-92
Großer Choral – X1-93
Das Lied vom Brote – X1-94
Ährenlied – X1-95
Törichtes Gedicht – X1-96
Der alte Meister – X1-97
Lied an meinen Tisch – X1-98
Lump, unserm Hauskater – X1-99
Die Spinne – X1-100
Liebes-Lied X1-101 
Franziska – X1-102
Meinen vier Töchtern – X1-103
Groß-Stadt-Abend – X1-104
Sie werden nach Tagen – X1-105
Lied der Geburt – X1-106
Moll-Akkord – X1-107
Das Lied vom roten Weine – X1-108
Unfromme Legende – X1-109
Herbstlied – X1-110
Ein Menschlein – X1-111
Ursame Weihnacht – X1-112
Silvester – X1-113
Bauernlied – X1-114
Lied auf der kleinen Orgel – X1-115
Seltene Weise – X1-116
Sommerlied eines Mädchens – X1-117
Späte Rose – X1-118
Kühe – X1-119
Spätes Sonett – X1-120
Schweigsames Lied – X1-121
Wohin wir immer wandern – X1-122 
Nachtlied – X1-123
Reitermorgenlied – X1-124
Rosenlied – X1-125
An einen alten Baum – X1-126
Abend an der Elbe bei Schulau – X1-127
Der Star – X1-128
Die Zeit – X1-129
Lumen divinum – X1-130
Mutterhände – X1-131
Tiere – X1-132
Greis im Frühling – X1-133
Seele des Menschen – X1-134
Lied um Advent – X1-135
Partita – X1-136
Mondnacht – X1-137
Musica – X1-138
Ritornell – X1-139
Herbstliche Vase – X1-141
Weiße Rosen – X1-142
Morgenlied im Mai – X1-142
Der Rosenbusch – X1-143
Mein Lied – X1-144
Frühling – X1-145
Abend – X1-146
Sommerbeet – X1-147
Nachts – X1-148
Sommer – X1-149
Schöne des Sommers – X1-150 
Spinnen – X1-151
Fuge – X1-152

           Gesammelte Werke Band 2 – X2

Jeden Morgen – X2-7
Die Amsel – X2-9
Mondnacht – X2-10
Sommernacht – X2-11
Fatum – X2-12
Parabel – X2-13
Das Gedicht – X2-14
An meinem Schreibetisch – X2-15
Miserere – X2-16
Die Magd – X2-17
Fuhlsbütteler Hauskantate – X2-18
Meine Frau heißt Franziska – X2-18 
Sommernachts – X2-20
Kleines Aquarium – X2-22
Holstein – X2-26
In der Jachenau – X2-28
Das Bauernlied – X2-31
Ostern – X2-32
Ursula – X2-33
Garten-Elegie – X2-34
Oktobertag – X2-35
Beim Abendrot – X2-36
Melodie – X2-37
Östlicher Gesang – X2-38
Der Tod – X2-39
Ruhe auf der Flucht – X2-40
Frauliches Sonett – X2-41
Haltet nun die Augen offen – X2-42
Bei einer Kerze – X2-43
Lebenslied – X2-44
Morgenspruch – X2-45
Jenseit – X2-46
Regentag – X2-47
Herbstbild – X2-48
Herbstliche Weisheit – X2-49
Herbstgedicht – X2-50
Ausgang im Herbst – X2-51
Herbst – X2-52
Gläubiges Lied – X2-53
Rembrandt – X2-54
Begegnung im Lenz – X2-56
Vignette – X2-57
Kleiner Garten – X2-58
Am Auarium – X2-60
Morgengesang – X2-61
Morgenfrühe – X2-62
Der Stab – X2-63
Die Winterstube – X2-64
Die Winterstube I Von den Sternen ist meine Seele gekommen – X2-64
Die Winterstube II Was wir so Glück heißen – X2-65
Die Winterstube III Nicht, daß vom Schlafe wir wüßten – X2-66
Die Winterstube IV Wahrheit? Was ist Wahrheit – X2-67
Die Winterstube V Hüte dich vor dem kleinen Haß – X2-69
Die Winterstube VI Was ist es nur, daß wir klügeren Menschen – X2-70
Die Winterstube VII Ich glaube an Gott – X2-71
Vollmondnacht – X2-73
Abendlied – X2-74
Im April – X2-75
Kleines Blumenterzett – X2-76
Timmendorfer Strand – X2-79
Das Bremer Liedlein – X2-81
Präludium von J.S.Bach – X2-82
Das Gedicht – X2-85
Ewige Ostern – X2-86
Als eine Russin sang – X2-87
Nächtlicher Wanderer – X2-88
Herbstabend – X2-89
Memento – X2-90
Johannisbeeren – X2-91
Gebet – X2-92
Mancher Augenblick – X2-93
Matthias Claudius – X2-94
Corot – X2-95
Die andere Vignette – X2-96
Eschenhuser Elegie – X2-97
Die sieben Echternacher Sonette – X2-102
Echternacher Sonett I Noch spielt die Andacht um die alten Bronnen – X2-102
Echternacher Sonett II Die Andacht steigt aus unsern Tiefen auf – X2-103
Echternacher Sonett III Und was als Liebe in uns wohnte – X2-104
Echternacher Sonett IV Und ob dich Gott zu Seiner Höhe hob – X2-105
Echternacher Sonett V Das Andachtsbuch des Abtes hielt ich – X2-106
Echternacher Sonett VI Aus meinem Fenster über grüne Weiden – X2-107
Echternacher Sonett VII Es scheint der Mond mir bleich in mein Gemach – X2-108
Eschenhuser Sonette – X2-109
Eschenhuser Sonette I Die Stille meiner Stube um mich her – X2-109
Eschenhuser Sonette II Das Eschenhus umstehn der Bäume sieben – X2-110
Eschenhuser Sonette III Will ich im Garten meine Zeitung lesen – X2-111
Eschenhuser Sonette IV Die Pferde grasen in der Mitternacht – X2-112
Eschenhuser Sonette V So mancher stieg in meinen Lebenskahn – X2-113
Eschenhuser Sonette VI Es morgent schon. Ich liege noch – X2-114
Eschenhuser Sonette VII Oft in der Nacht dann packt mich – X2-115
Eschenhuser Sonette VIII So wär ich alt geworden – X2-116
Eschenhuser Sonette IX Ich weiß es nicht, ob einer glaubt wie ich – X2-117
Eschenhuser Sonette X Wem Gott ein großes Leid zu tragen gab – X2-118
Eschenhuser Sonette XI Ich träume einen Traum für mich allein – X2-119
Wilsede – X2-120
Brief ins Feld – X2-121
Frühgang – X2-122
Luna – X2-123
Daß ihr es wißt – X2-124
Einst – X2-125
Immer – X2-127
Drei Malven – X2-128
Ich und du – X2-129
Hernach – X2-130
Wolken – X2-131
Birke weiß – X2-132
Im Mai – X2-133
Noch immer – X2-134
In meiner Mutter Garten – X2-135
Das Pfauenauge – X2-136
Apfel-Kantate – X2-137
Erde – X2-138
Sommer – X2-139
Intermesso – X2-140
Maschinen – X2-141
Maschinen I Und wo ein Bauer pflügt auf seinem Acker – X2-141
Maschinen II In Warenhaus, Fabrik und im Büro – X2-142
Maschinen III Und dennoch wartet in uns andre Zeit – X2-143
Am Kamin – X2-144
Am Kamin I Du Adelsmann mit deinem deutschen Herzen – X2-144
Am Kamin II So stehen wir am Rande der Geschichte – X2-145
Am Kamin III Doch lob ich mir den Baum – X2-146
Johannes Brahms – X2-147
Johannes Brahms I Musik umfaßt dich jäh wie Sturmeswind – X2-147
Johannes Brahms II Da greifen Hände machtvoll in die Saiten – X2-148
Johannes Brahms III Des Künstlers Hände gleiten nun wie Hauch – X2-149
Das Gedicht – X2-150
Das Gedicht I Ehe der Tag zerbricht – X2-150
Das Gedicht II Baum – Wer das Wort zuerst sprach – X2-150
Das Gedicht III Wenn in der Abenddämmerung – X2-151
Das Gedicht IV Manchmal quillt aus meiner Seele auf – X2-151
Das Gedicht V Wo im Grund die Quelle rinnt – X2-152
Das Gedicht VI Der Mond war schon im Sinken – X2-152
Orion – X2-153
Sterbende Liebe – X2-154
Am Nachmittag – X2-155 *
Am Segeberger See – X2-156
Lenzlied – X2-157
Kehr bei dir ein – X2-158

            Mien Weg na Huus 1958 – MH

Ik – MH 5
De Warker – MH 6
Fritz Stavenhagen – MH 7
Knecht – MH 8
Wo kümmst du her – MH 9
Fraag – MH 10
Mien Öölbild – MH 11
Kinnertiet – MH 12
Kinnertiet I Bet dorhen, ’neem de Graven geiht – MH 12
Kinnertiet II Ik leeg angstig in’t Bett – MH 13
An’n fröhen Morgen – MH 14
Mai – MH 14
Buten – MH 15
Ünner’n Beerboom – MH 15
De Leefste – MH 16
De Dag – MH 16
Sommerdag – MH 17
Minschenleed – MH 17
Jehanni – MH 18
Barkenleed – MH 19
Holle Eek – MH 19
Dat Ackerleed – MH 20
De Wichelboom – MH 21
Hamborg – MH 22
Grootstadt – MH 23
Mudder Elv danzt – MH 24
HH 607080 – MH 25
Nachtig Leed – MH 26
Late Stünn – MH 27
Dat Steenbiel – MH 28
Nachtstimm – MH 28
De ole Boom – MH 29
Wiesdoom – MH 30
Ghasel – MH 31
Wat is de Seel – MH 32
De Seel – MH 32
De Avend – MH 33
Alleen – MH 33
To Hummelsbüttel – MH 34
Mien Weg na Huus – MH 35
Mien Weg na Huus I Nu Dood, nu stah du man un kiek – MH 36
Mien Weg na Huus II Nu kiek mal an, Jan Klapperbeen – MH 36
Mien Weg na Huus III As Kind dar speel ik mit den Dood – MH 37
Mien Weg na Huus IV Den Avendsteern, den Avendsteern – MH 38
Mien Weg na Huus V De Maan de kickt so still heraf – MH 39
Mien Weg na Huus VI Un röppt he mi, un kümmt de Dood – MH 40
Mien Weg na Huus VII Un geern mal in’t Vörövergahn – MH 41
Mien Weg na Huus VIII Ik legg mi hen un weet nich, wat – MH 42
Mien Weg na Huus IX Mien Dochterkind dor in de Weeg – MH 43
Mien Weg na Huus X Vör’t Finster speelt dor buten Een – MH 44
Karkenleed – MH 45
To’n Besluß – MH 46

                Abendgang. 1958 – AB

Abendgang – AB 1
Späte Rose – AB 2
Wolken – AB 3
Die Spieluhr – AB 4
Junge Birke – AB 5
Pastell – AB 6
Du — – AB 7
Die Brücke – AB 8
Im Watt – AB 9
Mitternächtig – MH 10
Helianthus – AB 11
Der Spiegel – AB 12
Furioso! – AB 13
Allein – – – AB 15
Mausoleo di Galla Placidia (Ravenna) – AB 16
Lieber Schlaf – – – AB 18
Danach – AB 20

               Der Rosenbusch – 1961 – RO

Der Rosenbusch – RO 5
Losung – RO 6
Auf eine Rose – RO 7
Kleiner Garten – RO 8
Weiße Rosen – RO 9
Das Pfauenauge – RO 11
Scherzo – RO 12
Frühgang – RO 13
Morgenlied im Mai – RO 15
An die Sonne – RO 16
Im Mai – RO 17
Liebeslied – RO 18
Gisela – RO 19
Kleines Lied – RO 21
Wiegenlied – RO 22
Groß-Stadt-Straße – RO 23
Greis im Frühling – RO 24
Der alte Gärtner – RO 25
Tag im April – RO 26
Zu Lippoldsberg – RO 27
Erde – RO 29
In meiner Mutter Garten – RO 30
Am Schreibtisch – RO 31
Mit einer Rose – RO 32
Franziska – RO 33
Ehelied – RO 34
Meinen vier Töchtern – RO 35
Lenzlied – RO 36
Frühling – RO 37
Die Amsel – RO 38
Die Spinne – RO 39
Birken – RO 40 +
Abends – RO 41
Kehr bei dir ein – RO 42
Mein Abendlied – RO 43
Einsamer Park – RO 44
Dem Monde – RO 45
Was ist ein Jahr – RO 46
Choral – RO 47
Seele – RO 48
Die Masken – RO 49
J.S.Bach – RO 50
Begegnung – RO 51
Parabel – RO 52
Trennung – RO 53
Schlichter Psalm – RO 54
Schöne des Sommers – RO 56
Am See – RO 58
Herbstliche Vase – RO 59
Intermezzo – RO 60
Die Magd – RO 61
September – RO 62
Apfel-Kantate – RO 63
Garten-Elegie – RO 65
Mein Vater – RO 68
Falbe Rose – RO 70
Wunder am Holz – RO 71
Am Teiche – RO 72
Herbstliche Weisheit – RO 73
Spinnen – RO 74
Am Nachmittag – RO 75
Die Muschel – RO 76
Rosenlied – RO 77

                 Grönwohld 1963 – GR

Weet nix vun Tiet un vun Atom – GR 5
Dor buten – GR 6
Gisela – GR 7
Mien Gorenbank – GR 8
De Steen – GR 10
Uns‘ Muschikatt – GR 11
Mien Stuuv – GR 12
De Stuvenklock – GR 13
Slaapstuuv – GR 14
Mien Dörp – GR 15
De Fuustkiel – GR 16
To klook – GR 17
Hahnheid – GR 18
De eerste Lark – GR 19
Mainacht – GR 20
De Kievitt is dor – GR 21
An hellichten Dag – GR 22
De Trecker – GR 24
Peer – GR 25
He weer so tru – GR 26
De Seier – GR 27
Op’t frie Feld – GR 28
Dat Koorn – GR 29
Aarnt – GR 30
Dat Ruuschen – GR 31
De Fründ – GR 32
Dr. jur. Friedrich Pauly – GR 34
Friedrich Ernst Peters – GR 35
Isernhoe – GR 36
In’t Holt – GR 37
Köh – GR 38
De Slötel – GR 39
Sülm sülm – GR 40
? – GR 41
Mahn – GR 42
To Nacht – GR 43
November – GR 44
Se lüggt, de lüchen Klöör – GR 44
De Minsch – GR 45
De Bloom – GR 46
Ik? – GR 47
Avend – GR 48
Ondra – GR 49
De Krööt – GR 50
Leven – GR 51
Mien Oog – GR 52
Dat Kind – GR 53
Uns‘ Nabersch – GR 54
Mien Naber – GR 55
Ulenspegel – GR 56
Winterdag – GR 57
Winter-Serenade – GR 58
Wedder Besöök – GR 59
Borsdorper – GR 61
Dat Blatt – GR 62
To nachtig Tiet – GR 63
Toletzt – GR 64

                 Töricht und weise 1968 – TW

Über der buchenen Wendeltreppe – TW 5
Der Sprache Weisheit – TW 6
Das Urgegebene ist es, – TW 7
Auf des Daseins lastende Verbannung – TW 8
Du mußt aus Eigenem steigen – TW 9
Als Kind war ich dem Sein – TW 10
Der es erkannt – TW 11
Ich bin aus altem Geschlecht – TW 12
Es war noch unter dem schlanken – TW 13
Die pompejanischroten Wände – TW 14
Leben ist Augenaufschlag am Morgen – TW 15
Du riefst mich an. – TW 16
Ein Blick aus deinen Augen – TW 17
Ich will es sagen, doch es flieht dem Wort – TW 18
Ich hebe dein Herz in meine Hände – TW 19
Tausend Stufen – TW 20
Rantum auf Sylt. – TW 21
Oktobertag. Doch tausend Mücken – TW 22
Eros, der flügge Vogel – TW 23
Mit Marion im Garten, – TW 24
Du sprachst von der Reise nach Ägypten – TW 25
Wir reden von Ort zu Ort – TW 26
Im Nichtraucherabteil der Bundesbahn – TW 27
Der Freund war nicht daheim – TW 28
Ich lege dich schwer – TW 29
Frühmaienmorgensfrüh. Ich war erwacht – TW 30
Der Tautropfen am Halm – TW 31
Fernsehen -? – TW 32
Ich such das Schweigen hinter deinem Wort – TW 33
Der Teufel keifte mir ins Ohr – TW 34
Ich mag keine Worte mehr. – TW 35
Ich sehe mich heraufkommen – TW 36
Sonnenblume im Garten – TW 37
Ich weiß den Tod – TW 38
Schneebedeckt Gebirg und Tann – TW 39
Verlernten wir es, heiter zu sein? – TW 40
Auf dem blauen Stück Glas – TW 41
Mein kleiner Stolz: – TW 42
Du wecktest mich: Es geht die Sonne auf – TW 43
Ich ging den schmalen Pfad – TW 44
Ich sprach mit einer Kuh am Heckentor – TW 45
Benares, – TW 46
Nun bringt die Post – TW 47
Sage nicht alles, ich bitt dich – TW 48
Auf Sylt die Häuser ducken sich im Wind – TW 49
Dunkel liegt der Acker – TW 50
Wer die Heimat noch hat, – TW 51
De Heid‘ hett wedder ehr Gesicht – TW 52
Der große weiße wilde Schwan – TW 53
Mein Herz schlägt schwer. – TW 54
Selten geschieht es: – TW 55
Willst du ganz bei dir sein – TW 56
Ich ging mit ihm zum Angeln – TW 57
Gerda! – TW 58
Ich liebe dich nicht – nein – TW 59
Und klingt es schal:- TW 60
Dein Kruzifixus zu Marienhütte – TW 61
Gott – TW 62
Es dunkelt schon. – TW 63
Fremd ist mir die Erde – TW 64
Karl-Maria hieß er – TW 65
Du kamst mercedes-prächtig – TW 66
Der Mann war blind. – TW 67
Er ward begraben. – TW 68
Ich flieh aus mir – TW 69
Steht der Tod in mir auf – TW 70
Schicksal, – TW 71
Ich las von dir Gedichte – – das Gedicht – TW 72
Ich sandte meinen Engel zu dir hin – TW 73
Die Erdbeerbowle war von schwerer Süße – TW 74
Es ist lange her. – TW 75
Zwischendurch ist das Schicksal – TW 76
Sie kam, saß – TW 77
Hinter der Stalltür – ich blickte zurück – TW 78
In deinen Blicken bist du ganz darin – TW 79
Wir gingen durch den Winterwald – TW 80
Als ich zuerst ein Rehlein äsen sah – TW 81
Ich lasse meine Augen – TW 82
Das Wort, jenes, das ich – TW 83
Die Seele weither – weit – TW 84
Himmel und Erde – TW 85
Ich weine. – TW 86
Diesen rotgefleckten Granit – TW 87
Im Juni nachmittags. – TW 88
Wir Menschen fliegen erd-um – TW 89
Als hätten wir nicht Philosophen! – TW 90
Wenn die Sonne untergeht – TW 91
Schmalgerahmte Bilder an den Wänden – TW 92
Freundlich knospendes Röslein – TW 93
Vom Fenster aus such ich – TW 94
Dein Tusculum – – TW 95
Der Diamant – TW 96
Nur aus der Stille – TW 97
Ob wir den Mond besteigen, – TW 98
Das Schweigen geht im Walde – TW 99

                Und Gott lächelt 1970 – GL

Und Gott machte den Menschen aus einem Erdenkloß – GL 1
Ich glaube Gott – wie immer ihr Ihn nennt – GL 2
Meinen eigenen Augen nur liegt mein Leben mir offen – GL 3
Als Kind – es ist noch gar so lang nicht her – GL 4
Die Muschelkirche auf der Hallig Hooge – GL 5
Wollt ihr froh und frei sein – GL 6
Ich habe manche Liebe nicht – GL 7 – HT 3 – UH 21
Menschen, Meer und Land ruhn in Gottes Hand – GL 8
Das Böse – wo kam es her – GL 9 – UH 24
Im Aquarium eines Fischladens an der Straße – GL 10
Eine Maus in der Falle – GL 11
Nebel eisigkalt umlagern des Winterwalds kahles Geäst – GL 12
Es kommt selten vor — GL 13 – HT 27 – UH 28
Wir sind in den Wald gegangen, – GL 14
Meine Tochter Hedda – GL 15 – UH 33
Heute – GL 16 – HT 34 – UH 34
Als es mich überkam, – GL 17 – HT 35 – UH 35
Und auf der Wartburg war es – GL 18
Allein in meiner Giebelstube lieg ich – GL 19
Der Toten sind mehr als der – GL 20 – HT 11 – UH 38
Ein Heister flog mir vorbei – GL 21 – HT 23 – UH 40
Ein Heister flog mir – GL 21 – HT 23 – UH 40
Oft – so ist das – – GL 22 – HT 55 – UH 39
1969 – Rembrandt-Ausstellung zu Amsterdam – GL 23
Im Kaffeegarten sommertags – GL 24 – UH 41
Eisblumen am Fenster sind oft ein Gedicht – GL 25
Am Fuße des Atlas in Marokko – GL 26
Neue Kunst – Thalia zu Hamburg – GL 27
Ich suche nach menschlicher Größe – UH 53 – GL 28
Euch Überhasteten im Hin und Her – GL 29
Auf dem Horeb – GL 30 – UH 56
Der Kuß, den Judas Jesus Christus gab – GL 31 – UH 58
Hinter dem knöchernen Tod steht der lebendige Gott – GL 32
Gestern am Nachmittag – GL 33 – HT 59 – UH 60
Der Vorhang fällt. Und alles hat ein Ende – GL 34
Also ward der Mensch eine lebendige Seele – GL 35
Und Gott waltet uns auch im Blut – GL 40

                 Heute 1973 – HT

Ich habe manche Liebe nicht – GL 7 – HT 3 – UH 21
Der Ostsee nah zu Hohwacht – HT 7 – UH 51
Der Toten sind mehr als der – GL 20 – HT 11 – UH 38
Um sich selber zu wissen, ist – HT 15 – UH 11
Es schlich eine Stunde um mich – HT 19
Ein Heister flog mir vorbei – GL 21 – HT 23 – UH 40
Es kommt selten vor — GL 13 – HT 27 – UH 28
Meine gelbe Giebelstube, – HT 31
Wird der Tod meine Seele – HT 35
Ich bin ihrer immer noch nicht – HT 39 – UH 45
Er saß mir gegenüber mit – HT 43 – UH 31
Auf dem gewohnten Wege – HT 47
Gisela pflückte Erbsen im Garten – HT 51 – UH 69
Oft – so ist das – – GL 22 – HT 55 – UH 39
Gestern am Nachmittag – GL 33 – HT 59 – UH 60
Ich starb und war nicht mehr – HT 63 – UH 89
Wenn so ein Baum in Abendstille – HT 67 – UH 10

                Unterm weißen Haar – 1974 – UH

Meine Giebelstube, – UH 7
Gott war der erste Sänger – UH 8
In der Urzeit, kaum, – UH 9
Wenn so ein Baum in Abendstille – HT 67 – UH 10
Um sich selber zu wissen, – HT 15 – UH 11
Wenn die Bibel nicht wäre – UH 12
Das Erbe im Blut vom Tier – UH 14
Ilex aquaifolium, Stechpalme, – UH 15
Da war am Weg ein Teich – UH 16
Die alten Bauerngeschlechter, die noch – UH 17
Vor hundert Jahren – UH 18
Gott ist mein Nachbar – UH 20
Ich habe manche Liebe nicht – GL 7 – HT 3 – UH 21
Gott ließ den Tabak wachsen und – UH 22
Das Böse – wo kam es her – GL 9 – UH 24
Es klingt hart: – UH 25
Wenn du in meine Haustür trittst – UH 26
Nebel eiskalt – UH 27
Es kommt selten vor — GL 13 – HT 13 – UH 28
Eike – UH 29
Es war doch ein Fest, als wir – UH 30
Er saß mir gegenüber mit – HT 43 – UH 31
Seit fünfzig Jahren und mehr – UH 32
Meine Tochter Hedda – GL 15 – UH 33
Heute – GL 16 – HT 34 – UH 34
Als es mich überkam, – GL 17 – HT 35 – UH 35
Die Florfliege – UH 36
Und heute morgen waren gegen hundert – UH 37
Der Toten sind mehr als der Lebenden – GL 20 – HT 11 – UH 38
Oft – so ist das – – GL 22 – HT 55 – UH 39
Ein Heister flog mir vorbei – GL 21 – HT 23 – UH 40
Im Kaffeegarten sommertags – GL 24 – UH 41
Auf gewohntem Wege – UH 42
Eisblumen am Winterfenster – UH 43
Als ich das Lenchen geküßt – UH 44
Ich bin ihrer immer noch nicht – HT 39 – UH 45
Ingeborg – UH 46
Wen das Schicksal eisig – UH 47
Mir gegenüber in der U-Bahn – UH 48
Du bist in mir. – UH 49
Die Weißbuche – Carpinus betulus – UH 50
Der Ostsee nah zu Hohwacht – HT 7 – UH 51
Hohwacht am Strand. – UH 52
Ich suche nach menschlicher Größe – UH 53 – GL 28
Die übergroße Müdigkeit, – UH 54
Wenn Einer starb, wird er – UH 55
Auf dem Horeb – GL 30 – UH 56
Der Kuß, den Judas Jesus Christus gab – GL 31 – UH 58
Meine Orgel gottvertraut – UH 59
Gestern am Nachmittag – GL 33 – HT 59 – UH 60
Allah – al iläh – der – UH 61
Ich lebte schon, als keine – UH 62
Grönwohld am dritten Advent – UH 63
An einem Kulturort mit Wald – UH 64
Es gibt auch heute noch alte – UH 65
Ist nichts mehr, daß die Seele heile? – UH 66
Auf der weißen Innenseite des Schirms – UH 67
Rosemarie, – UH 68
Gisela pflückte Erbsen im Garten – HT 51 – UH 69
Vor unsrer Tür am Hauseingang – UH 70
Die wir verderbt sind, – UH 71
Oft fühl ich einen Atem, der mich – UH 72
Und häuslich in der Eiche – UH 73
Im tiefen Traum. – UH 74
Änne Sano – – UH 76
Emly, – UH 77
Der schmale Fenstertisch – UH 78
Ohnmacht – – UH 79
Hast du eine Stunde entdeckt, – UH 80
November. – UH 81
Eidelstedt das Dorf mit der Glashütte – UH 82
Heute wieder: – UH 84
Ein Zeisig sitzt für sich – UH 85
Es geschah mir in Traumes Bann – UH 86
Lange schon wandere ich – UH 87
Meine Giebelstube – – UH 88
Ich starb und war nicht mehr – HT 63 – UH 89
Heut nacht ging mir vorüber – UH 90
Wird sich meine Seele – UH 91
Ja – es geschah: – UH 92
Es hat den Herrgott ergetzt – UH 94

                Jubiläums-Ausgabe in 2(3) Bänden 1978

                                                Band 1 – Y1

Siehe – Y1-56
Holunder – Y1-57
Kinderlied – Y1-58
Gott – Y1-59
Posten – Y1-60
Drei Wünsche – Y1-61
Seele – Y1-62
Licht – Y1-63*
Aufsang – Y1-64
Wir – Y1-65
Suzanne – Y1-66
Einsames Lied – Y1-67
Nachtigallenlied – Y1-68
Begegnung – Y1-69
Bild – Y1-70
Der Königstiger – Y1-71
Der Knabe – Y1-72
Meiner Mutter – Y1-73
Fremde – Y1-74
Zu Hause – Y1-75
Feldpost – Y1-76
Mein Garten – Y1-77
Die Wiese – Y1-78
Die Fülle – Y1-79
Am Abend – Y1-80
Gebet – Y1-81
Ode der Unruh – Y1-82
Lied vom Leben – Y1-83
Franziska – Y1-84
Stubenlegende – Y1-85
Früh-Ode – Y1-86
Mohn – Y1-87
Birken – Y1-88
Simple Ballade – Y1-89
Ruine – Y1-90
Herr – Y1-91
Der Heimliche – Y1-92
Ewige Ode – Y1-93
Wundes Lied – Y1-94
Allein – Y1-95
Heilige Ehe – Y1-96
Die Plejaden – Y1-98
Dunkles Lied – Y1-99
J.S.Bach, Fantasie in G-Dur – Y1-100
Juninacht – Y1-101
Meiner Tochter – Y1-102
Kleines Lied – Y1-103
Regenlied – Y1-104
Nacht auf Sylt – Y1-105
Brevier – Y1-106
Hamburger Hymne – Y1-107
Maschinen – Y1-108
HH 28 266 – Y1-109
Seine Maschine – Y1-110
Lied um die Erde – Y1-112
Großstadtstraße – Y1-113
Das Schwalbennest – Y1-114
Im Kaffee – Y1-115
Weinlied – Y1-116
Tantalus – Y1-117
Lied Bitternis – Y1-118
Traum – Y1-119
Einsamer Park – Y1-120
Mit einer Rose – Y1-121
Ursula – Y1-122
Lied in den Wind – Y1-123
Auf eine Rose – Y1-124
Gleichnis – Y1-125
Sternenlied – Y1-126
Abendlied – Y1-127
Fahrtenlied – Y1-128
Gläubiges Lied – Y1-129
Am Brunnen zu Pyrmont – Y1-130
Rembrandt – Y1-131
Begegnung im Lenz – Y1-133
Einst – Y1-134
Spruch – Y1-135
Die ich pflückte – Y1-136
Was ist ein Jahr – Y1-137
An die Sonne – Y1-138
Wohin wir immer wandern – Y1-139
Wie wandelnde Landschaft – Y1-140
Der alte Gärtner – Y1-141
Hauslied bei Regen – Y1-142
Abend an der Elbe bei Schulau – Y1-143
Das Lied vom Brote – Y1-144
Der alte Meister – Y1-145
Lied an meinen Tisch – Y1-146
Lump, unser Hauskater – Y1-147
Die Spinne – Y1-148
Liebes-Lied – Y1-149
Ich und du – Y1-150
Meinem Weibe – Y1-151
Meinen vier Töchtern – Y1-152
Das alte Klavier – Y1-153
Reitermorgenlied – Y1-154
Großstadt-Abend – Y1-155
Moll-Akkord – Y1-156
Lied auf der kleinen Orgel – Y1-157
Das Lied vom roten Weine – Y1-158
Unfromme Legende – Y1-159
Herbstlied – Y1-160
Ein Menschlein – Y1-161
Ursame Weihnacht – Y1-162
Einsame Weihnachten – Y1-163
In meiner Mutter Garten – Y1-164
Lied zweier Alten – Y1-165
Seltene Weise – Y1-166
Sommerlied eines Mädchens – Y1-167
Schweigsames Lied – Y1-168
Erde – Y1-169
Auf eine Schnecke – Y1-170
Kühe – Y1-171
Der Star – Y1-172
Hinternach – Y1-173
Die Zeit – Y1-174
Lumen divinum – Y1-175
Mutterhände – Y1-176
Greis im Frühling – Y1-177
Seele des Menschen – Y1-178
Partita – Y1-179
Mondnacht – Y1-180
Musica – Y1-181
Ritornell – Y1-182
Morgenlied im Mai – Y1-183
Herbstliche Vase – Y1-184
Weiße Rosen – Y1-185
Der Rosenbusch – Y1-186
Mein Lied – Y1-187
Frühling – Y1-188
Abend – Y1-189
Sommerbeet – Y1-190
Sommer – Y1-191
Schöne des Sommers – Y1-192
Spinnen – Y1-193
Fuge – Y1-194
Lied um Advent – Y1-195
Die Harfenistin – Y1-196
Jeden Morgen – Y1-197
Scherzo – Y1-198
Die Amsel – Y1-199
Das Gedicht – Y1-200
Parabel – Y1-201
An meinen Schreibetisch – Y1-202
Die Magd – Y1-203
Fuhlsbütteler Hauskantate – Y1-204
Kleines Aquarium – Y1-208
In der Jachenau – Y1-210
Apfel-Kantate – Y1-212
Ursula – Y1-213
Garten-Elegie – Y1-214
Oktobertag – Y1-215
Melodie – Y1-216
Der Tod – Y1-217
Lebenslied – Y1-218
Regentag – Y1-219
Herbstlicher Gang – Y1-220
Herbstbild – Y1-221
Ausgang im Herbst – Y1-222
Halte fest – Y1-223
Herbst – Y1-224

Jubiläums-Ausgabe Band 2 – Y2

Mitten-inne – Y2-38
Morgenfrühe – Y2-39
Flausrock-Intermezzo – Y2-40
Am Aquarium – Y2-41
Der Stab – Y2-42
Die Winterstube – Y2-43
Die Winterstube I Von den Sternen ist meine Seele gekommen – Y2-43
Die Winterstube II Was wir so Glück heißen – Y2-44
Die Winterstube III Nicht, daß vom Schlafe wir wüßten – Y2-45
Die Winterstube IV Wahrheit? – Y2-46
Die Winterstube V Hüte dich vor dem kleinen Haß! – Y2-47
Die Winterstube VI Was ist es nur, – Y2-47
Die Winterstube VII Ich glaube an Gott.- Y2-48
Abendlied – Y2-50
Wiegenlied – Y2-51
Er – Y2-52
Im April – Y2-53
Kleiner Garten – Y2-54
Grog-Kantus – Y2-56
Das Bremer Liedlein – Y2-57
Timmendorfer Strand – Y2-58
Das Gedicht – Y2-60
Mona Lisa – Y2-61
Forum Romanum – Y2-62
Seminario Tedesco – Y2-63
Michelangelo Buonarroto – Y2-64
Venedig – Y2-65
Herbstabend – Y2-66
Gebet – Y2-67
Ewige Ostern – Y2-68
Die andere Vignette – Y2-69
An ein älteres Mädchen – Y2-70
Corot – Y2-71
Als eine Russin sang – Y2-72
Bei der Lampe – Y2-73
Kleines Blumenterzett – Y2-74
Kleines Blumenterzett Löwenzahn! Taraxacum – Y2-74
Kleines Blumenterzett Stiefmütterchen, wie ihr bittend – Y2-75
Kleines Blumenterzett Geranien! Freundliches Rot – Y2-76
Nachbarliches – Y2-77
Eschenhuser Elegie – Y2-78
Die sieben Echternacher Sonette – Y2-83
Die sieben Echternacher Sonette I Noch spielt die Andacht um die alten Bronnen – Y2-83
Noch spielt die Andacht um die alten Bronnen – Y2-83 
Die sieben Echternacher Sonette II Die Andacht steigt aus unsern Tiefen auf – Y2-84
Die Andacht steigt aus unsern Tiefen auf – Y2-84 
Die sieben Echternacher Sonette III Und was an Liebe in uns wohnte – Y2-85
Und was an Liebe in uns wohnte – Y2-85 
Die sieben Echternacher Sonette IV Und ob dich Gott zu seiner Höhe hob – Y2-86
Die sieben Echternacher Sonette V Das Andachtsbuch des Abtes – Y2-87
Die sieben Echternacher Sonette VI Aus meinem Fenster über grüne Weiden – Y2-88
Die sieben Echternacher Sonette VII Es scheint der Mond mir bleich – Y2-89
Eschenhuser Sonette – Y2-90
Eschenhuser Sonette I Die Stille meiner Stube um mich her – Y2-90
Eschenhuser Sonette II Das Eschenhus umstehn der Bäume sieben – Y2-91
Eschenhuser Sonette III Will ich im Garten meine Zeitung lesen – Y2-92
Eschenhuser Sonette IV Florflieglein du an meiner Kammerwand – Y2-93
Eschenhuser Sonette V Als ich den Felix ritt – Y2-94
Eschenhuser Sonette VI Die Pferde grasen in der Mitternacht – Y2-95
Eschenhuser Sonette VII So mancher stieg in meinen Lebenskahn – Y2-96
Eschenhuser Sonette VIII Du Dornenkronenmann mit deinen Wunden – Y2-97
Eschenhuser Sonette IX Ich weiß es nicht, ob einer glaubt – Y2-98
Eschenhuser Sonette X Der alte Goethe hat es schon erkannt – Y2-99
Eschenhuser Sonette XI Der Morgen graut. Ich liege noch – Y2-100
Eschenhuser Sonette XII Auf jenen frommen Zeiten, die vergangen – Y2-101
Namen hauch ich über nackte Mauern – Y2-102
Und alles lischt – Y2-103
Meisen – Y2-104
Kleine braune Schnecke – Y2-105
Schöne Schlangenkönigin – Y2-106
Gurken – Y2-107
Einst – Y2-108
Immer – Y2-109
Kuckuck – Y2-110
Drei Malven – Y2-111
Ferne Liebe – Y2-112
Die Ammer – Y2-113
Abends – Y2-114
An unserer Gartenpforte – Y2-115
Ecout St. Mein – Y2-116
Das Pfauenauge – Y2-117
Stare – Y2-118
Sommer – Y2-119
Motonobu – Y2-120
Falbe Rose – Y2-121
Erntemond – Y2-122
Im Abendschein – Y2-123
Unsere Kröte – Y2-124
Intermezzo – Y2-125
Wolken – Y2-126
Wolken I Die Wolken glühen abendschön – Y2-126
Wolken II Die Erde ward verdorben – Y2-127
Wolken III Wolken sind Gedanken – Y2-128
Wolken IV Eine kleine Wolke hängt – Y2-129
Wolken V Eine Abendwolke zieht – Y2-130
Wolken VI Vom Dach der schmale Schornsteinrauch – Y2-131
Wolken VII Der Morgen treibt die Lämmer – Y2-132
Wolken VIII Wenn die Wolken wandern über mir – Y2-133
Wolken IX Es fuhr eine Wolke, gespreizt – Y2-134
Gisela – Y2-135
Gisela I Du standest unterm Apfelbaum – Y2-135
Gisela II Und weiß ich unter meinen Hörern dich – Y2-136
Gisela III Dein Aug verliere nie den lieben Blick – Y2-137
Christiane – Y2-138
Appassionata – Y2-139
Abendgang – Y2-140
Die Spieluhr – Y2-141
Pastell – Y2-142
Du – Y2-143
Die Brücke – Y2-144
Der Spiegel – Y2-145
Mausoleo di Galla Placida – Y2-146
Danach – Y2-147
Im Rabenkeller – Y2-148
Im Rabenkeller I Beisammen saßen wir im Rabenkeller – Y2-148
Im Rabenkeller II Sie waren alle durch die Welt gegangen – Y2-149
IIm Rabenkeller III Ich setzte in der Sonne froh die Schritte – Y2-150
Hamburg! – Y2-151
Hamburg! I Schon über ein Jahrtausend stehst du da – Y2-151
Hamburg! II Du liebst mich nicht, weil ich ein Träumer bin – Y2-152
Hamburg! III Doch so soll mein Sonett nicht von dir scheiden – Y2-153
Maschinen – Y2-154
Maschinen I Und wo ein Bauer pflügt auf seinem Acker – Y2-154
Maschinen II In Warenhaus, Fabrik und im Büro – Y2-155
Maschinen III Und dennoch wartet in uns andre Zeit – Y2-156
Agape – Y2-157
Agape I Das wahre Denken spricht im Urgedichte – Y2-157
Agape II Matthäus-Evangelium fünf bis sieben – Y2-158
Agape III Im Hingegebenen nur ist lebendig – Y2-159
Josef Weinheber – Y2-160
Josef Weinheber I Ich weiß dich aus dem Ewigen mir winken – Y2-160
Josef Weinheber II Da war ich starr zuerst und tat wohl taub – Y2-161
Josef Weinheber III Du bist nicht mehr. Ich aber singe fort – Y2-162
Über der buchenen Wendeltreppe – Y2-163
Auf des Daseins lastende Verbannung – Y2-164
Ich will es sagen, doch es flieht dem Wort – Y2-165
Als Kind war ich dem Sein – Y2-166
Die pompejanischroten Wände – Y2-167
Leben ist Augenaufschlag am Morgen – Y2-168
Ich hebe dein Herz in meine Hände – Y2-169
Rantum auf Sylt – Y2-170
Wir reden von Ort zu Ort – Y2-171
Eros, der flügge Vogel – Y2-172
Ich lege dich schwer – Y2-173
Der Tautropfen am Halm – Y2-174
Schneebedeckt Gebirg und Tann – Y2-175
Verlernten wir es, heiter zu sein – Y2-176
Auf dem blauen Stück Glas – Y2-177
Sage nicht alles, ich bitt dich! – Y2-178
Wer die Heimat noch hat – Y2-179
Selten geschieht es: – Y2-180
Gott – Y2-181
Er ward begraben. – Y2-182
Ich ging mit ihm zum Angeln – Y2-183
Schicksal – Y2-184
Das Wort, jenes, das ich – Y2-185
Wir gingen durch den Winterwald – Y2-186
Ich weine. – Y2-187
Wir Menschen fliegen erd-um – Y2-188
Im Juni nachmittags – Y2-189
Dein Tusculum – Y2-190
Gisela pflückte Erbsen im Garten – Y2-191
Es kommt selten vor – Y2-192
Ein Heister flog mir vorbei – Y2-193
Da war am Weg ein Teich – Y2-194
Oft – so ist das – Y2-195
Die Weißbuche – Carpinus betulus – Y2-196
Gott ließ den Tabak wachsen und – Y2-197
Heute – Y2-198
Als ich das Lenchen geküßt – Y2-199
Ich habe manche Liebe nicht – Y2-200
Hast du eine Stunde entdeckt – Y2-201
Ingeborg – Y2-202
Ich bin ihrer immer noch nicht gediehen (Deine Schriftzüge) – Y2-203
Mir gegenüber in der U-Bahn – Y2-204
Um sich selber zu wissen – Y2-205
Die alten Bauerngeschlechter, die noch – Y2-206
Er saß mir gegenüber mit – Y2-207
Der Ostsee nah zu Hohwacht – Y2-208
Die übergroße Müdigkeit – Y2-209
Der Toten sind mehr als der Lebenden – Y2-210
Vor unserer Tür am Hauseingang – Y2-211
Du bist in mir. – Y2-212
Ein Zeisig sitzt für sich – Y2-213
Gestern am Nachmittag – Y2-214
Wird sich meine Seele – Y2-215
Lange schon wandere ich – Y2-216
Wenn so ein Baum in Abendstille – Y2-217
Das Lied Sulamit – Y2-218

Jubiläums-Ausgabe Band 3 – Y3

De grote Michel – Y3-7
Fieravend an’n Haven – Y3-8
Kahlenjumpers – Y3-9
Dat swatte Heer – Y3-10
Keen Arbeit – Y3-11
Nachtleed – Y3-12
Plünnhökersch – Y3-13
De Stromer – Y3-14
an Klark – Y3-15
De Tidungsfro – Y3-16
Ole Hüüs – Y3-17
Buten – Y3-18
De Fabrikschosteen – Y3-19
Havenstreik – Y3-20
Jung-Ies – Y3-21
Jan Voß – Y3-22
Verlaren – Y3-23
Hatte Leev – Y3-24
Sünndagsblomen – Y3-25
Krankenstuuv – Y3-26
In’t Achterhuus – Y3-27
Uttrecken – Y3-28
Jehanni – Y3-30
Alsterspöök – Y3-31
De Kiepenkerl vun’n Falkenbarg – Y3-32
Hans Hinnik – Y3-34
Willes Bloot – Y3-35
Swart Maleen – Y3-36
Stormfloot – Y3-38
Sien Pingsten – Y3-40
In’n Dag – Y3-41
Leev – Y3-42
Danzsalon – Y3-43
Pingstsünn – Y3-44
Achtern’n Hollerbusch – Y3-45
So’n lütt Stück Land – Y3-46
Schummerstünn – Y3-47
An’t Finster – Y3-48
Wintermorgen – Y3-49
Sneedrieven – Y3-50
De Nudeldreiher – Y3-51
Vun’n Wiehnachtsmann – Y3-52
Vörfreid – Y3-53
In Schummern – Y3-54
Wegenleed – Y3-55
Lopen lehrn – Y3-56
Ehr Kind – Y3-57
Grootstadtkinner – Y3-58
Slapenleed – Y3 -59
Unse Lütte – Y3-60
Lanteernleed – Y3-61
Regenweder – Y3-62
Rodegrütt – Y3-63
Backen bleven – Y3-64
Stratenmusik – Y3-65
De Kunfirmand vun de Waterkant – Y3-66
Dat’s al de Harvst – Y3-67
De ole Karkhoff – Y3-68
Harvst – Y3-69
Regendag – Y3-70
Vun Ossentoll – Y3-71
Sledenfahrt – Y3-72
Op’n Möhlendiek – Y3-73
De eerste Lark – Y3-74
Vör Döör – Y3-75
Nacht – Y3-76
Maanschien – Y3-77
Avendfier – Y3-78
De Nachtigall – Y3-79
Diesig Weder – Y3-80
Ut de Fabrik – Y3-81
De Meister – Y3-82
Achter’n Wien – Y3-83
De ole Zither – Y3-84
Mien Hamborg – Y3-85
Sankt Pauli – Y3-86
Mien Seel – Y3-87
De Fründ – Y3-88
Vörjahrssünn – Y3-89
Op de Heid – Y3-90
Fröhjahrstiet – Y3-91
Elvstrand – Y3-92
Bi mi – Y3-93
Lüttstadt – Y3-94
De Holtsnitt – Y3-95
Vergeten – Y3-96
Wenn een storven is – Y3-97
Blanke Hans – Y3-98
Bi Sleswig in den Holm – Y3-99
Wildschütz Eidi – Y3-100
Männichmal – Y3-102
Avends – Y3-103
Slapen – Y3-104
To Bethlehem – Y3-105
Karkenleed – Y3-106
De Barg – Y3-107
Weltkrieg – Y3-108
Full’n – Y3-109
Krieg – Y3-110
An mien Harp – Y3-111
Krieg schreet de Welt – Y3-112
De dode Stadt – Y3-113
Mien Steern – Y3-114
Alleen Y3-115
De Künstler – Y3-116
Minschenboom – Y3-117
Fraag – Y3-118
Dichterwark – Y3-119
Minschenleed – Y3-120
Dat Steenbiel – Y3-121
Mainacht – Y3-122
De Minsch – Y3-123
Dar de Boom – Y3-124
Lütt Seel – Y3-125
Bruungolden – Y3-126
De Nacht – Y3-127
Slaap – Y3-128
Maimorgen – Y3-129
Stille Höög – Y3-130
Nachtstimm – Y3-131
Ahoi! – Y3-132
Märken – Y3-133
De Letzt – Y3-134
Dree Leder op uns Lüttst – Y3-135
Gloria – Y3-136
Unse Kater – Y3-137
Fleddermuus – Y3-138
Kiek! – Y3-139
De Katt snurrt – Y3-140
De Draken – Y3-141
Alsterkaptein – Y3-142
Schuver – Y3-143
Wiehnachen – Y3-144
Dokterbesöök – Y3-145
Wat mi drööm – Y3-146
Dat Siel – Y3-147
Lögen – Y3-148
De Maan – Y3-149
Finsterblomen – Y3-150
Lütt Swester is krank – Y3-151
Wulkenmann – Y3-152
In de Köök – Y3-153
Leckertähn – Y3-154
Broderbringen – Y3-155
Affmälen – Y3-156
De Tünn – Y3-157
Antrecken – Y3-158
Lünken – Y3-159
Poppenwegen – Y3-160
Egen Art Leed – Y3-161
Bicht – Y3-162
Huus achtern Diek – Y3-163
Veerlannen – Y3-164
De Moderklock – Y3-165
Bußdag – Y3-166
Wann wir schreiten – Y3-167
To Langenhorn – Y3-168
Late Stünn – Y3-169
Morgensünn – Y3-170
Klas Groth – Y3-171
An den Dood – Y3-172 
Wi? – Y3-173
Fritz Stavenhagen – Y3-174
König – Y3-175
Regenleed – Y3-176
In’t Boot – Y3-177
Ik – Y3-178
Wat ik dat schriev – Y3-179
Avendleed – Y3-180
Jedereen – Y3-181
Ghasel – Y3-182
Dat anner – Y3-183
Kinnertiet – Y3-184
Kinnertiet Püch I weet, wanneer se quarken mööt – Y3-184
Kinnertiet Kiek II Wulk dar witt un groot – Y3-184
Kinnertiet III Hüütnach‘ dar keem en Spöök – Y3-184
Kinnertiet IV Bet dahin, wo de Graven geit – Y3-185
Mien Vadder süng – Y3-186
Mien Vadder – Y3-187
De Klink – Y3-188
Lütt Ursel – Y3-189
Bodderlicker – Y3-190
Dat Schaap – Y3-191
De kloke Goos – Y3-192
Höhner – Y3-193
Snickensnack – Y3-194
Wutsch – Y3-195
In Duustern – Y3-196
Fever – Y3-197
Droom – Y3-198
Steerns – Y3-199
Spreen – Y3-201
Mien Luftballon – Y3-202
Poggenvergnögen – Y3-203
Solte See – Y3-204
Schipper – Y3-205
Snee – Y3-206
Glitschen – Y3-207
Dokter Klook – Y3-208
Bedelmann – Y3-209
Planten – Y3-210
Ünnern Beernboom – Y3-211
Büxenjung – Y3-212
Philosophie – Y3-213
Boom, vertell mi mal – Y3-214
Rüük – Y3-215
Waschen – Y3-216
Nich utslopen – Y3-217
Sünnavend – Y3-218
Intwei – Y3-219
Leve Maan – Y3-200
Radio – Y3-220
Hü! – Y3-221
Kusenleed – Y3-222
Rotznees – Y3-223
Grisemann – Y3-224
Kneeriden – Y3-225
Holl op – Y3-226
Sneeleed – Y3-227
Lünkenleed – Y3-228
De ole Doorn – Y3-229
Volk – Y3-230
De Knecht – Y3-231
Go‘ Nach‘ – Y3-232
De Dag – Y3-233
März – Y3-234
Dütt een is not – Y3-235
Ünnern Boom – Y3-237
In‘ Nobiskroog – Y3-238
Martje Flor -Y3-239
Gräffnis – Y3-241
Vör Wiehnachten – Y3-242
Kloster Lüne – Y3-242
Mien Weg na Huus – Y3-244
Mien Weg na Huus I Nu, Dood, nu stah du man un kiek – Y3-244
Mien Weg na Huus II Nu kiek mal an, Jan Klapperbeen – Y3-244
Mien Weg na Huus III As Kind dar speel ik mit den Dood – Y3-245
Mien Weg na Huus IV De Seel is as en heemlich Lüch – Y3-246
Mien Weg na Huus V Den Avendsteern, den Avendsteern – Y3-247
Mien Weg na Huus VI De Maan de kickt so still heraff – Y3-247
Mien Weg na Huus VII Nu lach mi ut, du junges Bloot – Y3-248
Mien Weg na Huus VIII Un geern mal int Vörövergahn – Y3-249
Mien Weg na Huus IX Ik legg mi hen un weet nich, wat – Y3-249
Mien Weg na Huus X Mien Dochterkind dar in de Weeg – Y3-250
Mien Weg na Huus XI Vör’t Finster speelt dar buten Een – Y3-250
Mien Weg na Huus XII Un röppt he mi un kümmt de Dood – Y3-251
Hamborg – Y3-252
Wat binnerst sitt – Y3-253
Winternachen – Y3-254
Winternachen I Winternachen. Wied un sied un witt – Y3-254
Winternachen II De Orion steiht un kickt uns an – Y3-255
Winternachen III Kumm, mien Spitz, de weeßt mit mi Bescheed – Y3-256
Wo kümmst du her – Y3-257
Mien Öölbild – Y3-258
De Leefste – Y3-259
Sommerdag – Y3-260
Barkenleed – Y3-261
De Wichelboom – Y3-262
Grootstadt – Y3-263
HH 607080 – Y3-264
Nachtig Leed – Y3-265
De ole Boom – Y3-266
To Hummelsbüttel – Y3-267
De Appel – Y3-268
Lütt Vagel – Y3-269
Dor buten – Y3-270
Mien Gorenbank – Y3-271
Gisela – Y3-272
De Steen – Y3-273
Uns‘ Muschikatt – Y3-274
Mien Stuuv – Y3-275
De Stuvenklock -Y3-276
Slaapstuuv – Y3-277
De Fuustkiel – Y3-278
To klook – Y3-279
Hahnheid – Y3-280
De Kievitt is dor – Y3-281
En nachtig Stimm – Y3-282
Alleen de Lark – Y3-283
De Trecker – Y3-284
Peer – Y3-285
He weer so tru – Y3-286
De Seier – Y3-287
Op’t frie Feld – Y3-288
Dat Koorn – Y3-289
Aarnt – Y3-290
Dat Ruschen – Y3-291
Eduard Edert – Y3-292
Dr.jur. Friedrich Pauly – Y3-294
Friedrich Ernst Peters – Y3-295
Isernhoe – Y3-296
In’t Holt – Y3-297
Köh – Y3-298
De Slötel – Y3-299
Sülm sülm – Y3-300
? – Y3-301
To Nacht – Y3-302
November – Y3-303
Wat is denn Tiet – Y3-304
De Ball – Y3-305
Avend – Y3-306
Ondra – Y3-307
De Krööt – Y3-308
Leven – Y3-309
Mien Oog – Y3-310
Dat Kind – Y3-311
Uns‘ Nabersch – Y3-312
Mien Naber – Y3-313
Ulenspegel – Y3-314
Winterdag – Y3-315
Borsdorper – Y3-316
Dat Blatt – Y3-317
To nachtig Tiet – Y3-318
Toletzt – Y3-319
Vörjohr – Y3-320
De Dodengrund – Y3-321
Sachen – Y3-322
De letzte Roos – Y3-323
Musik – Y3-324
To Mölln – Y3-325
De Buur bi uns – Y3-326
Böker – Y3-327
De Leef – Y3-328
Laat em – Y-329
Humor – Y3-330
Bi Trittau – Y3-331
Aust – Y3-332
In’t hoge Gras – Y3-333
De Meihdröscher – Y3-334
To Huus alleen – Y3-335
De Granit – Y3-336
Gras – Y3-337
Frünn‘ – Y3-338
Bi’n Klockenslag – Y3-339
De Pahl – Y3-340

                Sünn, Sünn, schiene 1949 – SS

Blomenplücken – SS 4
Mardelspelen – SS 5
Planten – SS 5
Keen dat raden kann? – SS 14
Buten blank un binnen blank – SS 14
Dar keem en Kerl vun Aken – SS 14
Dar kickt en Düwel öwern Dik – SS 14
Dar kümmt een an to bullern – SS 15
Achter unsen Hus – SS 14
Ah – ah – ah! – Keen löppt mi achterna – SS 15

                Robert Frost, Gesammelte Gedichte.

                       Übertragen von Hermann Claudius 1952 RF

Von mir gesagt – RF 31
Das Geisterhaus – RF 32
Später Spaziergang – RF 35
Sterne – RF 36
Stürmische Winternacht – RF 37
Winterblume und Wind – RF 38
Tauwind – RF 39
Gebet im Frühling – RF 40
Blumen – RF 41
Erwartung – RF 43
Pan trat heraus – RF 55
Nun schließ die Fenster – RF 57
Oktober – RF 59
Der Schneehaufen – RF 145
Kommen und Gehen – RF 155
Gebunden und frei – RF 158
Der Besuch – RF 163
Was die Blaumeise sang – RF 177
Märchen – RF 176
Der Gummisammler – RF 183
Die Telegraphen-Rotte – RF 185
Bäumerauschen – RF 200
Schneestaub – RF 268
April – RF 275
Erdgebunden – RF 277
Vom Schnee am Hügelhang – RF 291
Die Blumeninsel – RF 322
Zeittafel – RF 323
Letzte Mahd – RF 325
Der Bär – RF 332
Das Ei und die Lokomotive – RF 333
Himmelverloren – RF 368
Herbstlicher Gang – RF 371 
Die alte Pyramide – RF 372
Factum – RF 373
Mondeszauber – RF 375
Bestimmung – RF 377
Winterfreude – RF 379
Es hat die Not ihr ehernes Gesetz – RF 381
Versuche es nur – RF 382
Provide – RF 384

                Hans Grimm: Meine geliebten Claudius-Gedichte. 1932 HG

Die Fülle – HG 29
Gebet – HG 30
Zwiegesang – HG 31
Lied vom Leben – HG 32
Früh-Ode – HG 33
Birken – HG 34
Stubenlegende – HG 35
Bauernlegende – HG 36
Geistliches Lied – HG 37
Die Mutter – HG 38
Heilige Ehe – HG 39
Nur du hast den Schlüssel – HG 40
Du hörst in mir das Gehen aller Türen – HG 41
Otto Perthes – HG 42
J.S. Bach – HG 43
Kleines Lied – HG 44
Seine Maschine – HG 45 
Frühlingslied – HG 47
Ursula – HG 49
Abendlied – HG 50
De Vadder – HG 51
Gewaltmarsch – HG 52
De Barg – HG 53
Den Gefallenen – HG 54
Ich schreite – HG 55
Mein Weib und meine Kinder – HG 56
Seele – HG 57
Jugend – HG 58
Wann wir schreiten – HG 59
Feldepisode – HG 61
Vaulx – HG 62
Der Knabe – HG 63
Meiner Mutter – HG 64
Alleen – HG 65
Fierawend in n Haben – HG 66
De Tidungsfru – HG 67
In Schummern – HG 68
Regenweder – HG 69
Stratenmusik – HG 70
Lateernleed – HG 71
Rodegrütt – HG 72
Backen blewen – HG 73
Am Kinderbette – HG 74
Gläubiges Lied – HG 75
An Li-tai-pe – HG 76
Rembrandt – HG 77
Die Zelle – HG 79
Am Brunnen zu Pyrmont – HG 81
Ohne Überschrift – HG 82
Begegnung im Lenz – HG 83
Ich will nicht wissen – HG 84
Der Wandler – HG 85
Apokalypsis 1931 – HG 86
Harfenlied IX – HG 88
Der Maler – HG 89
Einst – HG 90
Lumpenlegende – HG 91
Hamburger Hymne – HG 93
HH 28266 – HG 95
De Nieter – HG 96
Mailied – HG 98
Nachtleed – HG 100
Dat swatte Heer – HG 101
Keen Arbeit – HG 103

                Mein Lied für die Jugend – 1958 – LJ

Mein Lied – LJ 7
Musica – LJ 9
Es wandeln sich die Reiche – LJ 11
Morgenlied – LJ 13
Licht – LJ 15
Wir – LJ 17
De Barg – LJ 19
Liebeslied – LJ 21
Beieinander – LJ 23
Kleines Lied – LJ 23
Der Mohn in meinem Garten – LJ 27
Lied der Liebe – LJ 29
Wahre Liebe – LJ 31
Weidelied – LJ 33
Drei Malven – LJ 35
Lob des Apfels – LJ 37
An die Sonne – LJ 39
Kinderlied – LJ 41
Schlaflied – LJ 43
Lied – LJ 45
Herbstlied – LJ 47
Es war einmal – LJ 49
Herbstlied – LJ 51
Abendlied – LJ 55
Regentag – LJ 53
Herz, mein Herz – LJ 57
Spruch – LJ 59
Ihr aber werdet stehn – LJ 61

                 Ehrungen zum 95. Geburtstag 1973 – SF

Und wenn meine Mutter gestorben ist – SF 7
Ick leeg angstig int Bett – SF 8
Im Bette spät. Ich lag noch wach – SF 8
Nu noch düsse lütte Streck – SF 9
Oft in der Nacht dann packt mich jäh ein Bangen – SF 9
Früh am Morgen erwacht, dehn ich mich – SF 11
Ich hab ein Erb zu wahren – SF 12
Lieg ich im Sande, liebkost die Sonne – SF 12
Wann wir schreiten Seit an Seit – SF 13
Ick bün de Ball, mit den ick speel – SF 13
Kehr bei dir ein, sei dir der Gast – SF 13
Sankt Michel, de Sture – SF 14
Jede späte Rose, die ich breche – SF 14
De Regen lang de Schieben – SF 15
Bi Trittau steiht ’n ole Eek – SF 15
Auf des Daseins lastende Verbannung – SF 16
Wir saßen beide, ich und du – SF 16
Alles Schöne und Große auf Erden – SF 17
Ehedann wir alt werden – SF 17
Das ist das Wundersame deiner Kunst – SF 17
Eros, der flügge Vogel – SF 21
Es windet sich im Kreise – SF 21
Fernsehen – Der Abendstern – SF 22
Es kommt selten vor – SF 23
Am Fuß des Atlas in Marokkio – SF 23
Der Vorhang fällt. Und alles hat ein Ende – SF 23
Ein Zeisig sitzt für sich allein – SF 24

                 Walter Schäfer: Heimkehr und Einkehr 1978 – WS

Epilog – WS 5
Der Wind der weht. Alles vergeht – WS 6
Nur die Seele – WS 8
Die mir in der Seele brennen – WS 9
Seele – WS 10
Siehe – WS 11
In Schummern – WS 12
Dree Leeder op uns’Lüttst – WS 13
Plünnhökersch – WS 14
Bi mi – WS 17
Psalm – WS 17
Frag – WS 18
Fremde – WS 19
Abgesang – WS 20
Die Winterstube III – WS 22
Spruch – WS 22
Lied der Güte – WS 26
An meinem Schreibtisch – WS 28
Beim Abendrot – WS 29
Die Winterstube – WS 29
Ich glaube an Gott. Ich seh ihn – WS 30
Der Dichter – WS 32
Parabel – WS 33
Mein Haus – WS 34
Die dich aus meinen Versen – WS 34
Und kommt der Tod – WS 34
Ich hielt dein Bild von mir in meiner Hand – WS 37
Eingang – WS 38
Melodie – WS 44
Ob du sie nahmst, die heiligen Sakramente – WS 45
Ich – WS 46
Großstadtstraße – WS 47
Die Fülle – WS 47
Es klingt hart: der Mensch machte sich eigen – WS 48
Du warst mir Freund, ob ich auch nie verstand – WS 49
Ich hebe mein Herz in meine Hände – WS 50
Es gibt auch heute noch alte Menschen – WS 51
Ich weiß es nicht, ob einer glaubt wie ich – WS 51
Wolken – WS 52
Einsamkeit, Orgellied – WS 53
Mein lieber Kirschbaum – WS 54
Nachtgedanken – WS 54
Baum, deine grüne Krone – WS 55
Sursum corda! – WS 55
Du mußt ganz einsam sein – WS 56
Hinter allen Dingen klingt eine Glocke fein – WS 56
Abendlied – WS 57
Und geht auf dieser Erde es noch so wirr – WS 57
Sage nicht alles, ich bitte dich! – WS 58
De Wegg na Hus – WS 58
Ich weiß den Tod zehn Schritte hinter mir – WS 59
Traum – WS 60
Kleines Lied – WS 61

                Stiftung F.V.S. 1978 HCl zum 100. Geburtstag – SV

De grote Michel – SV 19
Jan Klark – SV 20
Buten – SV 21
De letzte Roos – SV 21
Verlaren – SV 22
Slaap – SV 23
Lanteernleed – SV 23
Rodegrütt – SV 24
Stratenmusik – SV 25
In’n Dag – SV 28
Regenleed – SV 29
De Pahl – SV 29
Fraag – SV 30
Eschenhuser Sonette – SV 32-38
Die Stille meiner Stube um mich her – SV 32
Das Eschenhus umstehn der Bäume sieben – SV 32
Will ich im Garten meine Zeitung lesen – SV 33
So mancher stieg in meinen Lebenskahn – SV 35
Die Pferde grasen in der Mitternacht – SV 34
Florflieglein du an meiner Kammerwand – SV 33
Als ich den Felix ritt – SV 34
Du Dornenkronenmann mit deinen Wunden – SV 35
Ich weiß es nicht, ob einer glaubt wie ich – SV 36
Der alte Goethe hat es schon erkannt – SV 36
Der Morgen graut. Ich liege noch im Bette – SV 37
Auf jenen frommen Zeiten, die vergangen – SV 37
Namen hauch ich über nackte Mauern – SV 38
Scherzo – SV 41
Ich schrieb ein Gedicht zärtlich – SV 41
Eh ich mich niederlege – SV 45
Un röppt he mi un kümmt de Dood – SV 48
Auf des Daseins lastende Verbannung – SV 49
Der Tag war eitel Maienschein – SV 50

                 Rebe voll Trauben 1978 – RT

Ick leeg angstig int Bett – RT 8
Ick bün de Ball – RT 14
De Regen lang de Schieben – RT 17
Bi Trittau steiht ’n ole Eek – RT 18
Alles Schöne und Große auf Erden – RT 21
Seele, quäle dich nimmer – RT 23
Seele – RT 23
Aufsang – RT 24
De Klink – RT 25
Ode der Unruh – RT 26
HH 28266 – RT 28
Lied um die Erde – RT 29
Spruch – RT 30
An die Sonne – RT 31
Großer Choral – RT 32
Lied um Advent – RT 33
Musica – RT 34
Sommerbeet – RT 35
Fuge – RT 36
Die Amsel – RT 37
Parabel – RT 38
Fuhlsbütteler Hauskantate – RT 39
Östlicher Gesang – RT 43
Morgenspruch – RT 44
Der große Gärtner – RT 45
Präludium von J.S. Bach – RT 47
Als eine Russin sang – RT 49
Frühgang – RT 50
Apfel-Kantate – RT 51
Spätes Sonett – RT 52
Nocturno – RT 53
Meine Giebelstube – RT 54
Gott war der erste Sänger – RT 55
Da war am Weg ein Teich – RT 56
Es kommt selten vor – RT 57
Als es mich überkam – RT 58
Ich suche nach menschlicher Größe – RT 59
Meine Orgel gottvertraut – RT 60
Vor unsrer Tür am Hauseingang – RT 61
Meine Giebelstube – RT 62
Es hat den Herrgott ergetzt – RT 63
Märchen – RT 70
Melodie – RT 72

                Jeden Morgen geht die Sonne auf.

                         Das Schönste von Hermann Claudius 1985 – JS

Scherzo – JS 15
Licht – JS 16
Holunder – JS 16
Wir – JS 17
Begegnung – JS 18
Der Königstiger – JS 18
Seele – JS 19
Masken – JS 2 – JS 19
Meiner Mutter – JS 20
Einsames Lied – JS 20
Am Abend – JS 21
Franziska – JS 21
Lied vom Leben – JS 22
Die Fülle – JS 22
Heilige Ehe – JS 23
Meiner Tochter – JS 24
Kleines Lied – JS 24
J.S.Bach – JS 25
Der Andere – JS 25
Gebet – JS 26
Hamburger Hymne – JS 27
Maschinen – JS 28
Birken – JS 28
HH 28 266 – JS 29
Das Schwalbennest – JS 30
Ursula – JS 31
Einsamer Park – JS 31
Weinlied – JS 32
Fahrtenlied – JS 32
Abendlied – JS 33
Sternenlied – JS 34
Gleichnis – JS 34
Die Rose, die ich brach – JS 34
Mit einer Rose – JS 34
Gläubiges Lied – JS 47
Begegnung im Lenz – JS 48
Einst – JS 48
Die ich pflückte – JS 49
Spruch – JS 49
Was ist ein Jahr – JS 50
An die Sonne – JS 50
Wohin wir immer wandern – JS 51
Der alte Gärtner – JS 52
Hauslied bei Regen – JS 52
Kühe – JS 53
Lied an meinen Tisch – JS 53
Lump, unser Hauskater – JS 54
Die Spinne – JS 54
Mölln – JS 55
Liebes-Lied – JS 55
Meinen vier Töchtern – JS 56
Großstadt-Abend – JS 56
Moll-Akkord – JS 57
Törichtes Gedicht – JS 58
Das Lied vom roten Weine – JS 58
Reitermorgenlied – JS 59
Herbstlied – JS 60
Ein Menschlein – JS 61
Wißt ihr noch, wie es geschehen – JS 61
Einsame Weihnachten – JS 62
Erinnerung – JS 63
Silvester – JS 63
In meiner Mutter Garten – JS 64
Lied zweier Alten – JS 64
Erde – JS 65
Hinternach – JS 66
Frühling – JS 66
Herbstliches Lied – JS 66
Greis im Frühling – JS 67
Der Rosenbusch – JS 68
Weiße Rosen – JS 68
Schöne des Sommers – JS 69
Ritornell – JS 69
Abend – JS 70
Herbstliche Vase – JS 70
Seele des Menschen – JS 71
Spinnen – JS 71
Lied um Advent – JS 72
Jeden Morgen – JS 88
Die Amsel – JS 89
Parabel – JS 90
An meinem Schreibetisch – JS 90
Die Magd – JS 91
Garten-Elegie – JS 91
Fuhlsbütteler Hauskantate – JS 92
Kleines Aquarium – JS 96
Apfel-Kantate – JS 96
Melodie – JS 97
Herbst – JS 98
Der Stab – JS 98
Die Winterstube – JS 99
Die Winterstube I Von den Sternen ist meine Seele gekommen – JS 99
Die Winterstube II Was wir so Glück heißen – JS 99
Die Winterstube III Nicht, daß vom Schlafe wir wüßten – JS 100
Die Winterstube IV Wahrheit? Was ist Wahrheit – JS 101
Die Winterstube V Hüte dich vor dem kleinen Haß – JS 102
Die Winterstube VI Was ist es nur, daß wir klügeren Menschen – JS 103
Die Winterstube VII Ich glaube an Gott. Ich seh ihn – JS 104
Ewige Ostern – JS 105
Die blaue Blume, die Gott mir gab – JS 106
Das Gedicht – JS 106
Timmendorfer Strand – JS 106
Mona Lisa – JS 108
Seminario Tedesca – JS 109
Corot – JS 110
Michelangelo Buonarotti – JS 110
Herbstabend – JS 111
Venedig – JS 112
Als eine Russin sang – JS 112
Bei der Lampe – JS 113
Nachbarliches – JS 114
Das Bremer Liedlein – JS 114
Grog-Kantus – JS 115
Kleines Blumenterzett – JS 116
Wiegenlied – JS 118
Abendlied – JS 119
Gebet – JS 120
Eschenhuser Elegie – JS 136
Eschenhuser Sonette – JS 141
Eschenhuser Sonette I Die Stille meiner Stube um mich her – JS 141
Eschenhuser Sonette II Das Eschenhus umstehn der Bäume sieben – JS 142
Eschenhuser Sonette III Will ich im Garten meine Zeitung lesen – JS 142
Eschenhuser Sonette IV Florflieglein du an meiner Kammerwand – Js 143
Eschenhuser Sonette V Als ich den Felix ritt – JS 144
Eschenhuser Sonette VI Die Pferde grasen in der Mitternacht – JS 144
Eschenhuser Sonette VII So mancher stieg in meinen Lebenskahn – JS 145
Eschenhuser Sonette VIII Du Dornenkronenmann mit deinen Wunden – JS 145
Eschenhuser Sonette VIX Ich weiß es nicht, ob einer glaubt wie ich – JS 146
Eschenhuser Sonette X Der alte Goethe hat es schon erkannt – JS 146
Eschenhuser Sonette XI Es morgent schon. Ich liege noch im Bette – JS 147
Eschenhuser Sonette XII Auf jenen frommen Zeiten – JS 147
Nur die Seele – JS 148
Immer – JS 149
Ferne Liebe – JS 150
Kleine braune Schnecke – JS 151
Meisen – JS 151
Gurken – JS 152
Ecout St. Mein – JS 153
Einst – JS 154
Stare – JS 154
Das Pfauenauge – JS 155
Sommer – JS 156
Appassionata – JS 156
Unsere Kröte – JS 157
Im Abendschein – JS 157
Kehr bei dir ein – JS 158
Der Spiegel – JS 158
Die Spieluhr – JS 159
Gisela – JS 159
Mausoleo di Galla Placidia – JS 160
Im Rabenkeller – JS 180
Im Rabenkeller I Beisammen saßen wir im Rabenkeller – JS 180
Im Rabenkeller II Sie waren alle durch die Welt gegangen – JS 180
Im Rabenkeller III Ich setzte in der Sonne froh die Schritte – JS 181
Hamburg – JS 181
Hamburg I Schon über ein Jahrtausend stehst du da – JS 181
Hamburg II Du liebst mich nicht, weil ich ein Träumer bin – JS 182
Hamburg III Doch so soll mein Sonett nicht von dir scheiden – JS 183
Rantum auf Sylt – JS 184
Ich hebe dein Herz in meine Hände – JS 184
Ich lege dich schwer – JS 185
Das Wort, jenes, das ich – JS 186
Im Juni nachmittags – JS 186
Wer die Heimat noch hat – JS 187
Wir Menschen fliegen erd-um – JS 188
Auf des Daseins lastende Verbannung – JS 188
Wir gingen durch den Winterwald – JS 189
Der Tautropfen am Halm – JS 189
Eros, der flügge Vogel – JS 190
Ein Zeisig sitzt für sich – JS 190
Gisela pflückte Erbsen im Garten – JS 191
Es kommt selten vor – JS 192
Ein Heister flog mir vorbei – JS 193
Da war am Weg ein Teich – JS 194
Heute – JS 195
Oft – so ist das – JS 195
Ich habe manche Liebe nicht – JS 196
Ich bin ihrer immer noch nicht – JS 196
Der Ostsee nah zu Hohwacht – JS 197
Die alten Bauerngeschlechter, die noch – JS 198
Er saß mir gegenüber mit – JS 198
Wenn so ein Baum in Abendstille steht – JS 199
Die übergroße Müdigkeit – JS 200
Vor unserer Tür am Hauseingang – JS 201
Lange schon wandere ich – JS 202
Wird sich meine Seele – JS 202
Der Toten sind mehr als der Lebenden – JS 203

                 Ihr habt mein Lied gesungen 1998   LG

Dichter – LG 7
Fuga – LG 8
Sein Eigen – LG 9
So bin ich wohl: im Sprunge – LG 10
Mücken – LG 11
Armer Schmetterling – LG 12
Fasching – LG 13
Im tiefsten Grunde – LG 14
An Gisela – LG 15
Du bist so schrittgeschwind – LG 16
Ich hielt dein Bild von mir in meiner Hand – LG 17
Ein Magisches ist heimlich – LG 18
Und sieh des jungen Grases Grün – LG 19
Ein neues Leben – LG 20
Pfingsten! Laßt das Lärmen – LG 21
Mai – LG 22
Beim Erwachen – LG 24
Schwalben – LG 26
Am frühen Morgen – LG 28
Pfingsten! – LG 29
Der Besuch – LG 30
Leise, leise – – LG 31
Integer Vitae – LG 32
Am Sonntagmorgen – LG 35
Hohwacht – LG 36
Einsam in der Nacht – LG 37
Nebel auf Amrum – LG 38
Die braunen Segel dunkeln – LG 40
Rantum auf Sylt – LG 41
Abgesang – LG 42
Intermezzo – LG 43
Blutroter Abendsonnenschein – LG 44
Das Lied – LG 45
Am Samstag – LG 46
Heidelied – LG 48
Rotenburg an der Fulda – LG 49
Sternennacht – LG 50
Der goldene Altar in der neuen Kirche auf Pellworm – LG 51
Daß wir die Türen in die Wände schieben – LG 53
Zu Haseldorf – LG 54
Das alte Gut – LG 57
Nach dem Gewitter – LG 60
Der Wind – LG 62
Harfenlied – LG 63
Till Eulenspiegel – LG 64
Du hieltest dein Herz so hübsch lange versteckt – LG 65
Für Otto Mensing – LG 66
Einem jungen Dichter gesungen – LG 67
Arthur Illies – LG 68
„Go-“ – LG 69
Credo – LG 72
„Wandsbecker Bote“ – LG 73
Wolfgang Amadeus Mozart – LG 74
Für Armin Knab – LG 76
Alter Poete – LG 77
Ich will meine Gießkanne in die- LG 78
Distellied – LG 79
Tippe ich nicht mehr – Q/LG 81
Auf einem grauen Stein – LG 82
September, sechs Uhr abends – LG 83
Die neue Pforte – LG 84
An meine Schreibmaschine – LG 85
Man kann es an sich selber nur – LG 87
Der Motorradfahrer – LG 88
Episode – LG 89
Liebe – LG 90
Zwei Gärten – LG 92
Mit siebenzig Jahren – LG 94
Choral – LG 95
Zwischen Schlaf und Wachen – LG 96
Und mein Gedicht – LG 98
Lied im Advent – LG 99
Noch ehe Luther geboren war – LG 100
Anbetung des Kindes – LG 100
Ein weihnachtlich Lied – LG 102
Es ist lange her – LG 103
Es ist ein Reif gefallen – LG 104
Große Weihnacht – LG 105
Krippenliedlein – LG 106
Heiligabend – LG 107
Herbstlied – LG 108
Der Spatz – LG 110
Ich sah in ein Gesicht, von Leid so schön – LG 111
Lied der Tiefe – LG 112
Nächtlicher Psalm – LG 113
Lied des Toten – LG 114
Ich saß an meinem Fenster und dachte an den Tod – LG 115
Ihr habt mein Lied gesungen – LG 116